Organizatorzy studiów podyplomowych: IETiSIP CTPartners S.A.

Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania


Poszerz swoją specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania

Start 1.10.2018

Ucz się z najlepszymi od najlepszych

Metodyka programowania i prowadzenia projektów

poznaj nowoczesne metodyki programowania oraz prowadzenia projektów na przykładach

Nowoczesne narzędzia

Zapoznaj się z nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi przez prawdziwych profesjonalistów

Profesjonalna kadra

Nasza kadra prowadząca zajęcia posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komercyjnych oraz wielu projektów edukacyjnych

O studiach

Studia są adresowane do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Podstawową formą zajęć są wykłady oraz zajęcia bezpośrednie przy komputerze. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z długoletnim stażem oraz doświadczeni konsultanci z firmy CTPartners S.A.. Nasi prowadzący łączą zatem wysokie kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne z umiejętnościami praktycznymi uzyskanymi w wielu czołowych projektach IT w Polsce.

Studia trwają 2 semestry, w pierwszym semestrze prowadzonych jest 6 przedmiotów w ilości po 16 godzin, w drugim 4 przedmioty po 16 godzin i jeden – 20 godzinny. Łączna liczba godzin to 180. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowo każdy student otrzymuje dyplomy potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach "Zarządzanie projektami" i "Hurtownie danych" z firmy CTPartners S.A. oraz nielimitowany dostęp do MSDN AA.

Czas trwania

2 semestry

Opłaty

Opłata za studia podyplomowe wynosi 5900zł płatne w 2 ratach: w październiku i w lutym, po 2950zł

Przedmioty

Wykładane przedmioty dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, programowania internetowego, inżynierii wymagań oprogramowania, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także inżynierii wiedzy. Szczególny nacisk położony będzie również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT.

Administracja i zarządzanie systemami komputerowymi

Analiza danych biznesowych w języku VBA w Excelu

Bazy danych

Metodyka programowania obiektowego

Programowanie internetowe

Zarządzanie projektami

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Hurtownie danych

Inżynieria wymagań oprogramowania

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika

Zaawansowane aplikacje internetowe

Wykładowcy

Bartosz Sawicki

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Krzysztof Siwek

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Jacek Starzyński

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Bartosz Chaber

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Tomasz Leś

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Maciej Stodolski

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Robert Szmurło

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Wiktor Nowakowski

IETiSIP, Politechnika Warszawska

więcej

Tomasz Kraiński

CTPartners S.A.

więcej

Mariusz Rafało

CTPartners S.A.

więcej

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą jedynie absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich) i posiadać ogólną wiedzę z dziedziny informatyki w zakresie programowania.

Pożądana jest podstawowa znajomość dowolnego obiektowego języka programowania (np. Java, C++ lub C#).

Brak opłaty wpisowej. Pierwszą ratę wpłaca się po zakwalifikowaniu na studia.

Miejsce zjazdów:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Gmachu Elektrotechniki na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej. Informacje jak nas znaleźć w zakładce Kontakt

Zajęcia prowadzone są w sali komputerowej, gdzie każdy słuchacz ma do dyspozycji własny komputer.

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
Gmach Elektrotechniki
pok. 216
ul. Koszykowa 75
00-661 Warszawa
pon. - pt. godz. 9:00 - 15:00

E-mail: podyplomowe@iem.pw.edu.pl
Telefon: 0-22-234-72-35
Fax: 0-22-234-56-42
Strona WWW: http://podyplomowe.iem.pw.edu.pl/minio/
Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Krzysztof Siwek

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).