Organizatorzy studiów podyplomowych: ISEP Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

Inżynieria Procesów Biznesowych. Business Intelligence


Start 1.10.2019

Procesy biznesowe

Analityka biznesowa

Analiza danych w biznesie

O studiach

IPBStudia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej. Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Czas trwania

dwa semestry

Termin zgłoszeń

1.10.2019

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwu ratach.

Przedmioty

Identyfikacja wymagań w projekcie

Modelowania procesów biznesowych

Odkrywanie danych i wiedzy

Opracowanie wymagań w projekcie

Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań

Wprowadzenie do baz danych

Bezpieczeństwo danych w biznesie

Narzędzia analityki biznesowej

Seminarium problemowe

SOA i rozwiązania w chmurze

Wspracie procesów WorkFlow

Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych

Wykładowcy

Marcin Iwanowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Włodzimierz Dąbrowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Artur Kiełbowicz

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Paweł Kruczkowski

Clouds on Mars

więcej

Bogusław Gmitruk

Hogart

więcej

Monika Perendyk

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

więcej

Caban Przemysław

PC ICT Consulting / LOT Polish Airlines

więcej

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą jedynie absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich) i posiadać ogólną wiedzę z dziedziny informatyki w zakresie programowania.

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” >>.

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, pok. GE 312
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

E-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl
Telefon: 22 234 6024

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).