Organizatorzy studiów podyplomowych: ISEP Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

Inżynieria Procesów Biznesowych. Business Intelligence


Start 1.10.2019

Procesy biznesowe

Analityka biznesowa

Analiza danych w biznesie

O studiach

Studia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej. Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Czas trwania

dwa semestry

Termin zgłoszeń

1.10.2019

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwu ratach

Przedmioty

Identyfikacja wymagań w projekcie

Modelowania procesów biznesowych

Odkrywanie danych i wiedzy

Opracowanie wymagań w projekcie

Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań

Wprowadzenie do baz danych

Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych

Bezpieczeństwo danych w biznesie

Narzędzia analityki biznesowej

Projektowanie systemów w IBM RSA

Seminarium problemowe

SOA i rozwiązania w chmurze

Wspracie procesów WorkFlow

Wykładowcy

Marcin Iwanowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Włodzimierz Dąbrowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Artur Kiełbowicz

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Paweł Kruczkowski

Clouds on Mars

więcej

Andrzej Stasiak

Wojskowa Akademia Techniczna

więcej

Bogusław Gmitruk

Hogart

więcej

Monika Perendyk

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

więcej

Caban Przemysław

PC ICT Consulting / LOT Polish Airlines

więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą jedynie absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich) i posiadać ogólną wiedzę z dziedziny informatyki w zakresie programowania.

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa, ul Koszykowa 75, ISEP PW
Gmach Elektrotechniki

E-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl
Telefon: 22 234 7615

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).