Seminaria Wydziałowe i Zakładowe


PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH

NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

 

 

 SEMINARIA WYDZIAŁOWE

17.01.2018 – dr inż. Marcin Wesołowski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej „Metody analizy nowych systemów nagrzewania indukcyjnego”

14.03.2018 – Sebastian Bykuć, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK „Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne „KEZO” – potencjał badawczy i propozycje współpracy ”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Gmachu Starej Kotłowni w sali 04  o godz. 10.15.

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

14.03.2018 – mgr inż. Łukasz Sapuła z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie: „Sterowanie generatorem synchronicznym posiadającym obwody wzbudzenia w osiach d,q poprawiające stabilność systemu elektroenergetycznego”Seminarium to będzie miało charakter wystąpienia przed wszczęciem przewodu doktorskiego.

4.04.2018 – mgr inż. Robert Wójtowicz “Wirtualny system zabezpieczeń elektroenergetycznych – bieżące badania i perspektywy rozwoju” W trakcie seminarium doktorant będzie przedstawiał bieżący stan prac nad doktoratem

9.05.2018mgr inż. Marcin Krakowski „Symulator SEE pracujący w czasie rzeczywistym zjawisk” Seminarium to będzie miało charakter wystąpienia przed wszczęciem przewodu doktorskiego

6.06.2018 mgr inż. Emil Bartosiewicz „System zdalnego nadzoru urządzeń automatyki elektroenergetycznej” Seminarium to będzie miało charakter wystąpienia po ukończeniu rozprawy doktorskiej.

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w sali 104 GM. Pierwsze seminarium (14.03.2018 r. ) rozpocznie się o godz. 9.00, trzy pozostałe o godz. 10.15.

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych

19.03.2018 – dr inż. Bartosz Pawlicki „Koncepcja automatyzacji sieci SN w perspektywie regulacji jakościowej”.

23.04.2018 – mgr inż. Michał Połecki „Optymalizacja techniczno-ekonomiczna pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem redukcji mocy czynnych dużych elektrowni wiatrowych” – wystąpienie związane z przewidywanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

28.05.2018 – mgr inż. Paweł Mikołajczuk „Planowanie rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN w warunkach rynkowych” – wystąpienie związane z przewidywanym wszczęciem przewodu doktorskiego; mgr inż. Maciej Zawistowski „Wykorzystanie ultrakrótkoterminowej prognozy kierunku i prędkości wiatru do celów optymalizacji pracy turbin wiatrowych w rozległych farmach wiatrowych” – wystąpienie związane z przewidywanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

18.06.2018 – dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. PW, mgr inż. Mateusz Polewaczyk „Analiza ferrorezonansu w układach sieci elektroenergetycznej – wybrane zagadnienia”; mgr inż. Łukasz Rokicki „Przedstawienie aktualnego stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja konfiguracji i stanów pracy hybrydowych mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia AC/DC z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w sali 12 GM od godz. 14.15.

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

21.03.2018 –   mgr inż. Marcin Kostrzewa „Prezentacja pracy magisterskiej i zamierzeń odnośnie doktoratu”.    

21.03.2018 –   dr inż. Zygmunt Pawełkowicz „Metody ochrony od porażeń w układach zasilania gwarantowanego SN i nN”.

18.04.2018 –   mgr inż. Rafał Bielas „Metody zarządzania popytem na energię elektryczną”.

18.04.2018 –   mgr inż. Magdalena Błędzińska „Analiza rezonansowych, dwukierunkowych przekształtników DC/DC przeznaczonych do współpracy bateryjnych zasobników energii z mikrosieciami prądu stałego”.

23.05.2018 –   mgr inż. Sebastian Krupiński (PSE SA) „Giełdy energii (mechanizmy, modele funkcjonowania, przykłady oraz najlepsze wzorce dla rynku krajowego)”.

20.06.2018 –   mgr inż. Łukasz Michalski „Hybrydowe instalacje energetyczne budynków mieszkalnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – prezentacja rozprawy doktorskiej”.

Uwaga! Seminaria odbywać się będą w środę, w sali 404 GE kl. C, o godz. 16:00

Zakład Techniki Świetlnej

28.03.2018mgr inż. Krzysztof Skarżyński „Interdyscyplinarność problemu zanieczyszczenia światłem środowiska”

04.04.2018dr inż. Dariusz Czyżewski „Luminancyjny model elektroluminescencyjnych źródeł światła – wybrane problemy”

11.04.2018dr inż. Sebastian Słomiński „Identyfikacja problemów metrologicznych oraz symulacyjnych, związanych ze zjawiskiem olśnienia, w oparciu o aktualny stan wiedzy”

09.05.2018dr hab. inż. Piotr Pracki, dr inż. Rafał Krupiński „Badanie oświetlenia w korytarzu na podstawie wizualizacji komputerowej”

30.05.2018mgr inż. Justyna Kowalska „Wskaźnik oddawania barw Ra – czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła? ”

06.06.2018mgr inż. Michał Dziedzicki „Badanie oświetlenia stanowiska pracy z ekranem komputerowym”

13.06.2018mgr inż. Adam Czaplicki „Regulacja mocy w nagrzewnicach indukcyjnych w układzie płaskim”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Techniki Świetlnej w sali 517 GE, od godz. 8:30. Seminarium w dniu 30 maja rozpocznie się o godzinie 11:00.

Zakład Trakcji Elektrycznej

7.03.2018 – mgr inż. Maciej Wieczorek „Zasobnik superkondensatorowy wydłużający życie akumulatorów litowo-jonowych”.

4.04.2018 – mgr inż. Włodzimierz Jefimowski „Optymalizacja parametrów zasobnika stacjonarnego z superkondensatorem”

9.05.2018 – doc dr hab. inż. Tadeusz Maciołek „Zasilanie sieciowe w transporcie drogowym”.

6.06.2018 – mgr inż. Anatolij Nikitenko „Analiza strat energii podczas hamowania odzyskowego w sieci trakcyjnej prądu stałego”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w sali 506 kl. C, GE. o godz. 10.15

 

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO POMIAROWYCH

 

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

15.03.2018 dr inż. Bartosz Chaber  „Modelowanie procesu jonizacji wewnątrz iskierników gazowych”.

29.03.2018 – dr hab. inż. Krzysztof Siwek  „Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przetwarzania sygnałów mózgowych”.

5.04.2018  mgr inż. Konrad Godlewski  „Model wzrostu gospodarczego Solowa, czyli dlaczego niektóre państwa rozwijają się szybciej od innych”.

26.04.2018 – mgr inż. Paweł Szczepanowski „Sieci konwolucyjne w zadaniach klasyfikacji obrazów”.

10.05.2018  mgr inż. Marek Wdowiak „Nakładanie, segmentacja oraz analiza obrazów mikroskopowych barwionych różnymi znacznikami immunohistochemicznymi”.

24.05.2018 prof. dr hab. inż. Kazimierz Mikołajuk, mgr inż. Andrzej Toboła „Synchronizacja procesu sterowania iteracyjnego w eliminacji harmonicznych napięcia”.

7.06.2018  mgr inż. Kamil Rybiński  „Reprezentacja wiedzy dziedzinowej na potrzeby generacji kodu z poziomu wymagań oprogramowania” – seminarium zamykające przewód doktorski

Uwaga! Seminaria odbywają się w czwartki w sali 200 GE od godz. 09.15-10.00

 

Zakład Systemów Informacyjno Pomiarowych

27.03.2018 dr inż. Łukasz Makowski „Model mobilnej sieci czujnikowej”.

10.04.2018 – mgr inż. Paweł Tarnowski „Metody przetwarzania sygnałów fizjologicznych na potrzeby rozpoznawania emocji”.

24.04.2018 dr inż. Łukasz Oskwarek „LORETA – analiza źródeł sygnału EEG na przykładzie interfejsu mózg-komputer”.

15.05.2018 – dr inż. Bernard Fryśkowski „Problem jednolitej polaryzacji świec w układach zapłonowych z cewkami dwubiegunowymi”.

29.05.2018 – mgr inż. Michał Ochocki „Rozpoznawanie ziewania w oparciu o prostą miarę geometryczną”.

Uwaga!Seminaria odbywają się we wtorki w sali 200 GE godz. 16.15-17.00

 

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

28.02.2018 – Yahia Achour „Resonant Marx Generator”.

14.03.2018  dr inż. Tomasz Kisielewicz „Selected aspects of safety and service continuity provision of critical infrastructures”.

28.03.2018  prof. dr hab. inż. Jan Sroka „Pomiary oscyloskopem w czasie rzeczywistym”.

11.04.2018 – Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji „Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi, krótki przegląd problemów”.

25.04.2018 dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW „Badania laboratoryjne urządzenia generacyjnego pośredniej częstotliwości”.

9.05.2018 mgr inż. Rafał Buczko „Urządzenie diagnostyczne do detekcji wyładowań niezupełnych”.

16.05.2018 mgr inż. Zuzanna Krawczyk „Realistyczne modele kości na podstawie danych CT”.

6.06.2018 dr inż. Przemysław Sul „Badania poligonowe FCG”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali 200 GE w godz. 9.00-10.00.

 

 

 INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

 Zakład Elektroniki Przemysłowej

08.03.2018 spotkanie organizacyjne, dydaktyka, badania

15.03. 2018 prof. Roman Barlik „Proponowane  zmiany  w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce”

05.04.2018 mgr. Przemysław Chudzik  „Analiza, rozwój i badania predykcyjnych algorytmów sterowania silników IPMSM dla napędu pojazdów elektrycznych” (związane z otwarciem przewodu doktorskiego)

26.04.2018 – mgr. Piotr Majtczak „Rozwój topologii i metod sterowania falownika prądu z obwodem impedancyjnym” (związane z otwarciem przewodu doktorskiego)

24.05.2018 – dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, Prof. PW ” Zastosowanie elementów z węglika krzemu w trópoziomowych falownikach typu T”

Uwaga! Seminaria odbywają się w czwartki w sali 300 E od godz. 12.00.

 

Zakład Napędu Elektrycznego

28.03.2018 dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, Prof. PW, „Dlaczego warto patentować i jak obecnie przebiega związana z tym procedura”.

mgr inż. Andrzej Gałecki „Sterowanie 3-fazowym przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem odkształconym z wykorzystaniem liniowo-kwadratowego regulatora prądu strojonego w procesie optymalizacji metodą roju cząstek.

25.04.2018 dr hab. inż. Wlodzimierz Przyborowski „Podstawy teorii polowej silników piezoelektrycznych”. Środa, 25.04.2018, g.10.15, sala GE018

09.05.2018 – mgr inż. Gennadiy Dauksha „Sterowanie bezszczotkową prądnicą dwustronnie zasilaną” – wystąpienie związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego.

30.05.2018 mgr inż. Tomasz Miazga „Optymalizacja przekształtników w układzie elektrycznego napędu lekkiego statku powietrznego zasilanego z ogniw paliwowych i baterii elektrochemicznej” – wystąpienie związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego.

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali 018 GE od godz. 10.15.

 

Zakład Sterowania:

27.02.2018 – prof. hab. dr inż. Tadeusz Kaczorek „Uogólnienie twierdzenia Kharitonowa na układy dodatnie niecałkowitego rzędu”.

13.03.2018 – prof. Tadeusz Kosztołowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach „Sub-dyfuzja w układach z membraną”.

27.03.2018 – prof. Piotr Ostalczyk, Politechnika Łódzka. „Dyskretne układy niecałkowitego rzędu”.

10.04.2018 – dr inż. Waldemar Graniszewski „Wybrane zagadnienie cyberbezpieczeństwa”.

24.04.2018 – dr inż. Wiktor Malesza „Układy dodatnie zmiennego niecałkowitego rzędu”.

08.05.2018 – prof. Jerzy Klamka, Politechnika Śląska „Sterowalność układów dynamicznych”.

22.05.2018 – dr inż. Bartłomiej Zieliński „Widzenie komputerowe w dronach”.

05.06.2018 – dr inż. Konrad Markowski „Metody grafowe w sterowaniu”.

Uwaga! Seminaria odbywają się we wtorki w sali 300 GE od godz. 13:00

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).