Seminaria Wydziałowe i Zakładowe


PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH

NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018

 

 

 SEMINARIA WYDZIAŁOWE

18.10.2017 – prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering „Energia elektryczna najbardziej uniwersalnym źródłem ciepła”

29.11.2017dr inż. Marcin Szewczyk z Instytutu Elektroenergetyki, Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej „Ograniczanie szybkozmiennych przepięć w rozdzielnicach gazoszczelnych typu GIS wysokich i ultra wysokich napięć”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Gmachu Starej Kotłowni w sali 04  o godz. 10.15.

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

 Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

15.11.2017 – mgr inż. Emil Bartosiewicz „System zdalnego nadzoru urządzeń automatyki elektroenergetycznej”,
dr inż. Marcin Januszewski „Laboratorium cyfrowych obwodów wtórnych – stanowiska badawcze”.

06.12.2017 dr inż. Tadeusz Daszczyński „BIM dla elektryków – możliwości i ograniczenia”,
mgr inż. Marcin Krakowski „Symulatory czasu rzeczywistego wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej – aktualny stan techniki i perspektywy rozwoju”.

10.01.2018 dr inż. Waldemar Chmielak „Badania urządzeń rozdzielczych w eksploatacji”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w sali 104 GM od godz. 10.15.

 

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych

25.10.2017 – mgr inż. Marcin Kopyt „Zainteresowania i zamierzenia naukowe związane z rozprawą doktorską”,

mgr inż. Michał Sabat „Zainteresowania i zamierzenia naukowe związane z rozprawą doktorską”.

22.11.2017 prof. dr hab. inż. Mirosław Parol „Projekt RIGRID – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na obszarach wiejskich”.

20.12.2017 dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. PW „Lokalizacja źródeł generacji rozproszonej w terenowej sieci średniego napięcia”.

24.01.2018 mgr inż. Michał Piekarz „Analiza interakcji w morskich systemach elektroenergetycznych na wybranych przykładach”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w sali 12 GM od godz. 12.15.

 

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

25.10.2017 –  mgr inż. Jakub Kaliński „Prezentacja pracy magisterskiej i zamierzeń odnośnie doktoratu”.

22.11.2017 – mgr inż. Paweł Terlikowski „Metodyka wyznaczania zdolności przesyłowych połączenia asynchronicznego KSE z litewskim systemem elektroenergetycznym”,
–  dr inż. Karol Pawlak  „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do instalacji przewodów roboczych i OPGW w liniach napowietrznych 400 kV”.

20.12.2017 – dr inż. Mariusz Kłos „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce – część elektroenergetyczna projektu”.

24.01.2018 –  mgr inż. Piotr Marchel „Modele niezawodnościowe jednostek wytwórczych z ograniczeniami zdolności generacyjnej – prezentacja rozprawy doktorskiej”,
–  dr inż. Łukasz Rosłaniec „Ewolucja krzywej obciążenia systemu elektroenergetycznego dla różnych scenariuszy rozwoju elektromobilności”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w sali 404 GE kl. C od godz. 16.00

 

Zakład Techniki Świetlnej

17.11.2017 –  prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan „Omówienie recenzji i ostateczny kształt monografii Oświetlenie LED”.

1.12.2017 –  dr hab. inż. Sławomir Zalewski „Oprawa oświetlenia ulicznego o zmiennej bryle fotometrycznej”.

8.12.2017 –  dr inż. Kamil Kubiak „Zdefiniowanie obszaru badań naukowych po doktoracie”.

15.12.2017 –  dr inż. Andrzej Wiśniewski „Charakterystyki sterowania zasilaczy do LED”.

22.12.2017 mgr inż. Justyna Kowalska „Analiza porównawcza metod oceny jakości oddawania barw źródeł światła przy użyciu wskaźników CIE Ra, NIST CQS oraz IES TM-30-15”.

5.01.2018 mgr inż. Krzysztof Skarżyński „Interdyscyplinarność problemu zanieczyszczenia światłem środowiska”.

12.01.2018 dr inż. Dariusz Czyżewski „Luminancyjny model elektroluminescencyjnych źródeł światła – wybrane problemy”.

19.01.2018 dr inż. Sebastian Słomiński „Identyfikacja problemów metrologicznych oraz symulacyjnych, związanych ze zjawiskiem olśnienia, w oparciu o aktualny stan wiedzy”.

26.01.2018 mgr inż. Michał Dziedzicki „Koncepcja i wstępne wyniki badań wpływu rozkładu luminancji we wnętrzu na wydolność wzrokową”.

Uwaga! Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Techniki Świetlnej sali 517 GE od godz.10:30.

Zakład Trakcji Elektrycznej

11.10.2017 dr hab. Mirosław Lewandowski „Nieliniowość odpowiedzi czasowych superkondensatorów”.

15.11.2017 mgr inż. Włodzimierz Jefimowski „Zastosowanie zasobników stacjonarnych w systemie zasilania 3 kV DC”.

6.12.2017 doc dr hab. inż. Tadeusz Maciołek „Oddziaływania łukowe nakładka stykowa – przewód jezdny”

mgr. inż Maciej Wieczorek „Stanowisko laboratoryjne do badania wieloźródłowych układów zasilania pojazdów”.

10.01.2017 mgr inż. Anatolij Nikitenko „Analiza strat energii podczas hamowania odzyskowego w sieci trakcyjnej prądu stałego”.

Uwaga! Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w sali 506 GE kl. C, o godz. 10.15.

 

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO POMIAROWYCH

 

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

25.10.2017 mgr inż. Bartosz Wierciński „Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy”.

08.11.2017 – mgr inż. Katarzyna Zagrodzka „Modelowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw za pomocą sztucznej sieci neuronowej”.

22.11.2017  –  mgr inż. Łukasz Żmudzin  „Zbadanie możliwości stworzenia środowiska uruchomieniowego aplikacji z użyciem technologii Docker i Vagrant”.

06.12.2017 mgr inż. Artur Krupa „Technologia Microsoft Azure w zastosowaniu stochastycznego modelowania tkanek”.

20.12.2017 mgr inż. Łukasz Kędzierski „System sterowania oraz akwizycji danych w instalacji sprężonego powietrza zasilającej tunele aerodynamiczne i laboratoria badawcze”.

10.01.2018 mgr inż. Radosław Roszczyk „Metody aktywnego konturu w segmentacji i określaniu obwiedni przekrojów gruczołów jelita”.

24.01.2018 dr inż. Robert Szmurło – seminarium związane z wystąpieniem habilitacyjnym „Wieloskalowe modele numeryczne elektromagnetycznej stymulacji układu nerwowego”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali 200 GE od godz. 12.15-13.00

 

Zakład Systemów Informacyjno Pomiarowych

24.10.2017 dr inż. Bogdan Dziadak, dr inż. Adam Jóśko „Przetworniki indukcyjne w zastosowaniu do pomiaru natężenia pola i impulsów prądowych”  Część 1.

07.11.2017 dr inż. Bogdan Dziadak, dr inż. Adam Jóśko „Przetworniki indukcyjne w zastosowaniu do pomiaru natężenia pola i impulsów prądowych”  Część 2.

21.11.2017 dr inż. Łukasz Oskwarek „LORETA – analiza źródeł sygnału EEG na przykładzie interfejsu mózg-komputer”.

12.12.2017 mgr inż. Paweł Tarnowski „Informacja wizualna jako źródło automatycznej identyfikacji cech osobowych”.

09.01.2018 dr inż. Marcin Kołodziej „Przetwarzanie sygnału ECoG na użytek lokalizacji źródeł epilepsji”.

23.01.2018 dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW „Instalacja wirtualnej rzeczywistości Semi-Cave”.

Uwaga!Seminaria odbywają się we wtorki w sali 200 GE godz. 15.15-16.00

 

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

03.11.2017 mgr inż. Maciej Ciuba „Badania laboratoryjne linii Blumleina o różnej długości”.

17.11.2017 mgr  inż. Paweł Zawadzki „Wykorzystanie czujników nacisku w medycynie”.

24.11.2017 dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW „Układ do narażeń polem impulsowym 750 kV/m”.

01.12.2017 dr inż. Bartosz Chaber „Modelowanie plazmy i ulotu”.

15.12.2017 prof. dr hab. inż. Jan Sroka „Nowoczesne laboratorium dydaktyczne EMC”.

12.01.2018 dr inż. Michał Borecki „Sztuczna sieć zasilająca (AMN)”.

Uwaga! Seminaria odbywają się w piątki w sali 200 GE w godz. 9.00-10.00.

 

 

 INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

 Zakład Elektroniki Przemysłowej

19.09.2017 r

Prof. K. Gopakumar z Indian Institute of Science in Bangalore (Indie) “Polygonal voltage space vectors for variable speed drive”

–  Prof. Samir Kouro z Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile “Opportunities, challenges and trends in photovoltaic energy conversion systems”

23.11.2017  dr. Qing-Chang Zhong z Energy and Power Engineering at Department of Electrical and Computer Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA „Synchronized and Democratized Smart Grids:Next-Generation Smart Grids”

08.01.2018 dr inż. Marek Jasiński „Sterowanie przekształtników energoelektronicznych służących do integracji rozproszonych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną i do poprawy jakości energii elektrycznej”

22.01.2018 mgr inż. Ludwik Zając „Nowa topologia i układ sterowania przekształtnika o wielkiej chwilowej mocy impulsowej (A new topology and control of high instantaneous power impulse converter)”

 

Uwaga! Seminarium naukowe w dniu 19.09.2017 zaczyna się o godz. 10 w sali GE 300. Pozostałe seminaria zaczynają się o godz. 14 w sali 300 GE.

 

Zakład Napędu Elektrycznego

06.11.2017 Mgr inż. Tomasz Bałkowiec „Przekształtnik AC/DC zasilany ze źródła napięcia trójfazowego o zmiennych parametrach” – wystąpienie związane z wszczęciem przewodu doktorskiego.

27.11.2017 Mgr inż. Tomasz Miazga „Bezczujnikowe sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi w napędzie śmigła lekkiego statku powietrznego” – wystąpienie związane z wszczęciem przewodu doktorskiego

18.12.2017 – Dr inż. Marek Michalczuk „Układ napędowy dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych”

22.01.2018 Mgr inż. Andrzej Straś „Eksperymentalna weryfikacja algorytmu sterowania z uczeniem iteracyjnym o niecałkowitym opóźnieniu dla trójfazowego przekształtnika sieciowego”

Uwaga! Seminaria zaczynają się o godz. 16:15 w sali 018GE

 

Zakład Sterowania:

17.10.2017 – prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Grześkiewicz „Dynamika i sterowanie napędem elektryczno-hydraulicznym”

31.10.2017 dr inż. Sławomir Skoneczny „Metody poprawy kontrastu obrazów”

14.11.2017 – dr hab. Rafał Stanisławski „Modeling of discrete-time fractional-order LTI systems – various approaches”

28.11.2017dr inż. Rafał Łopatka „Deep Learning”        

12.12.2017 – dr hab. Dorota Mozyrska „Układy dyskretne niecałkowitego rzędu – wybrane własności i modele„

09.01.2018dr hab. inż. Michał Choraś, mgr inż. Rafał Kozik „Techniki analizy danych dla zastosowań w cyberbezpieczeństwie”

23.01.2018 – dr inż. Dominik Olszewski  „Aktualne praca badawcze”

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w  sali GE 300 od godz. 13:00

Zakład Maszyn Elektrycznych

24.10.2017 – mgr inż. Krzysztof Jackiewicz „Metoda doboru kąta odłączenia w pracy silnikowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej”.

14.11.2017 – dr inż. Wojciech Urbański „Odpowiedzialność pracownika nauki w tworzeniu baz wiedzy”.

21.11.2017 mgr inż. Rafał Jakubowski „Dwuetapowa metoda optymalizacji bezrdzeniowej maszyny tarczowej”.

28.11.2017 mgr inż. Adam Rogalski „Wybrane aspekty badania wielofazowych silników indukcyjnych”

12.12.2017 – dr inż. Krzysztof Bieńkowski „Generatory reluktancyjne przełączalne w systemach energetyki wiatrowej”.

09.01.2018 – dr inż. Adam Biernat „Wpływ subtelnych zmian częstotliwości sieci na widmo prądu fazowego silnika indukcyjnego”.

 

 Uwaga! Seminaria odbywają się w sali 11 w Budynku pod Kominem od godz. 10.15.

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).