Seminaria Wydziałowe i Zakładowe


PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH

NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

 

 SEMINARIA WYDZIAŁOWE

15.03.2017 dr inż. Przemysław Kowalczuk, dr inż. Filip Ilnicki, mgr inż. Rafał Buczyński, mgr Magdalena Łagowska z Wojskowych Zakładów Elektroniczych SA „Plan Modernizacji Sił Zbrojnych RP płaszczyzną współpracy wojska, przemysłu i nauki”

 

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w Gmachu Starej Kotłowni w sali 04  o godz. 10.15.

SEMINARIA ZAKŁADOWE

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

 Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

29.03.2017 – dr inż. Tadeusz Daszczyński „Building Information Modeling – innowacja w zarzadzaniu cyklem życia obiektów budowlanych”

29.03.2017 – mgr inż. Karol Kurek „Programowy tester urządzeń automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący sampled values – testy laboratoryjne”.

05.04.2017 – mgr inż. Robert Wójtowicz „Seminarium naukowe przed otwarciem przewodu doktorskiego – „Wirtualizacja usług zabezpieczeniowych w stacjach elektroenergetycznych”.

05.04.2017 – mgr inż. Radosław Szreder Seminarium naukowe przed otwarciem przewodu doktorskiego – „Bezprzewodowy przesył energii – stan aktualny i perspektywy”

10.05.2017 – mgr inż. Krzysztof Tomaszek, mgr inż. Paweł Zalewski „Metodyka konfiguracji komunikacji GOOSE między urządzeniami różnych producentów”.

14.06.2017 – mgr inż. Emil Bartosiewicz „System zdalnego nadzoru urządzeń automatyki elektroenergetycznej”

14.06.2017 – mgr inż. Marcin Krakowski „Symulatory czasu rzeczywistego wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej – aktualny stan techniki i perspektywy rozwoju”

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w sali 104 GM od godz. 10.15.

 

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych

22.03.2017dr hab. inż. Paweł Piotrowski „Problem doboru zmiennych objaśniających w zależności od metody prognostycznej w krótkoterminowych prognozach produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych”; dr inż. Tomasz Koźbiał „Wyzwania naukowe w procesie projektowania sieci i instalacji elektrycznych”.

19.04.2017mgr inż. Piotr Kapler „Wykorzystanie potencjału adaptacyjnego indywidualnych odbiorców energii elektrycznej w interakcji z systemem elektroenergetycznym – prezentacja głównych wyników rozprawy doktorskiej”.

24.05.2017 – mgr inż. Michał Połecki „Analiza wpływu na wybrane koszty funkcjonowania dużego systemu elektroenergetycznego możliwości redukcji generacji mocy czynnej elektrowni wiatrowych”; mgr inż. Andrzej Grzyb „Analiza statystyczna potencjału produkcji energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne w warunkach krajowych”.

14.06.2017 mgr inż. Maciej Zawistowski „Wykorzystanie krótkoterminowej prognozy generacji farmy wiatrowej do celów optymalizacji pracy turbin wiatrowych”.

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w sali 12 GM od godz. 14.15.

 

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

22.03.2017 Tomasz Włodarczyk/Artur Różycki „Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw sieciowych w otoczeniu rynkowym”.

19.04.2017 mgr inż. Adam Iwan (PGNiG Termika) „Analiza efektywności produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie microCHP zapewniającym pokrycie zapotrzebowania przykładowego gospodarstwa domowego”.

24.05.2017 mgr inż. Rafał Bielas „Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce”.

24.05.2017 mgr inż. Magdalena Błędzińska: Prezentacja wyników uzyskanych w czasie stażu (Analysis of PV hosting capacity at city level).

21.06.2017 dr inż. Zygmunt Pawełkowicz „Doświadczenia z rozruchu instalacji awaryjnych agregatów prądotwórczych 4´2000 kVA + 2´2000 kVA zasilających obiekt przemysłowy”.

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w sali 404 GE kl. C od godz. 16.00

 

Zakład Techniki Świetlnej

07.04.2017 – prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan „Analiza  pionowego natężenia oświetlenia w płaszczyźnie prostopadłej do jezdni”.

12.05.2017 mgr inż. Michał Dziedzicki „Postępy w realizacji rozprawy doktorskiej”.

19.05.2017 dr hab. inż. Sławomir Zalewski „Analiza publikacji naukowych z zakresu techniki świetlnej w oparciu o wybrany numer LR&T”.

26.05.2017 mgr inż. Adam Czaplicki „Wysokotemperaturowa nagrzewnica indukcyjna dla zmieniających się obciążeń”.

02.06.2017 mgr inż. Justyna Kowalska „Psychofizjologia widzenia, a fotometria i kolorymetria” (tytuł roboczy).

09.06.2017 mgr inż. Krzysztof Skarzyński „Obliczenia sprawności iluminacji dla różnych typów obiektów architektonicznych”.

19.06.2017 – (lub dogodny inny termin w trakcie sesji letniej), dr inż. Kamil Kubiak „Analiza publikacji naukowych z zakresu techniki świetlnej w oparciu o wybrany numer LR&T”.

 

Uwaga! Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Techniki Świetlnej sali 517 GE od godz.08.30. za wyjątkiem seminarium dr inż. Kamila Kubiaka g.10.00

Zakład Trakcji Elektrycznej

8.03.2017 –  mgr inż. Marek Kałas „Analiza możliwości zmniejszenia podatności sieci trakcyjnej na oddziaływania zewnętrzne zmniejszające jej niezawodność eksploatacyjną”.

5.04.2017 –  mgr inż. Włodzimierz Jefimowski „Optymalizacja parametrów układu falownikowego do zwrotu energii w podstacji trakcyjnej 3 kV DC”.

10.05.2017 –  prof. dr hab. inż. Adam Szeląg „Magazyny energii w układach zasilania trakcji – perspektywa zastosowań”.

6.06.2017 –  mgr inż. Maciej Wieczorek „Hybrydowy zasobnik energii – strategia zarządzania energią i realizacja stanowiska badawczego”

 

Uwaga! Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w sali 506 GE kl. C, o godz. 10.15.

 

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO POMIAROWYCH

 

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

02.03.2017mgr inż. Grzegorz Wieczorek, „Automatyczne wsparcie diagnostyki śródprzewodowego raka piersi na podstawie obrazów mikroskopowych wycinków tkanki – seminarium otwierające przewód doktorski”

16.03.2017mgr inż. Żaneta Świderska-Chadaj, „Metody analizy kontekstowej wirtualnych preparatów mikroskopowych do wspomagania diagnostyki patomorfologicznej”

30.03.2017mgr inż. Radosław Basiński, „Stabilizacja orbit okresowych w układach podatnych na chaos”

20.04.2017mgr inż. Mark Wdowiak, „Rozpoznawanie i analiza ilościowa struktur nieciągłych na obrazach histopatologicznych – seminarium otwierające przewód doktorski”

11.05.2017mgr inż. Artur Krupa, „Stochastyczne modele tkanek”

25.05.2017mgr inż. Tomasz Straszak, „Automatyzacja testów akceptacyjnych oprogramowania sterowana modelami przypadków użycia” – seminarium otwierające przewód doktorski

8.06.2017dr inż. Robert Szmurło, „Wieloskalowe modele numeryczne elektromagnetycznej stymulacji układu nerwowego”

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w czwartki w sali 200 GE od godz. 14.15-15.00

 

Zakład Systemów Informacyjno Pomiarowych

04.04.2017 –  mgr inż. Paweł Irzmiński, „Adaptacyjne algorytmy analizy sygnałów elektrokardiograficznych”

18.04.2017 –  mgr inż. Marcin Kowalczyk, RWE/innogy Polska „Wybrane aspekty organizacji przemysłowych serwerowni”

09.05.2017 –  mgr inż. Witold Kardyś, (Instytut Tele-i Radiotechniczny) „Optymalizacja parametrów ultradźwiękowych generatorów mocy dla technologii zgrzewania” cz.II

23.05.2017 –  mgr inż. Marcin Kowalczyk, RWE/innogy Polska „Techniki pomiarowe w systemach dystrybucji energii elektrycznej”

06.06.2017dr inż. Marcin Kołodziej, dr inż. Andrzej Majkowski, „Algorytm automatycznej lokalizacji źródeł epilepsji na podstawie analizy sygnałów elektroencefalograficznych”

20.06.2017dr inż. Adam Jóśko, dr inż. Bogdan Dziadak, „Pomiary szybkozmiennych pól elektromagnetycznych”

 

Uwaga!Seminaria odbywają się we wtorki w sali 200 GE godz. 12.15-14.00

 

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

03.03.2017dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW„System do badania odporności na impulsową broń elektromagnetyczną w paśmie dziesiątki-setki megaherców” (nietypowy termin: piątek)

23.03.2017 –  mgr inż. Maciej Ciuba, „Generacja bardzo szybkich impulsów wysokonapięciowych”

06.04.2017mgr inż. Katarzyna Sikorska-Łukasiewicz, „Wykorzystanie SNN do analizy zobrazowań termograficznych”

20.04.2017mgr inż. Kalsang Dorjee-Wangpo, „Earthing Simulation with COMSOL Multiphysics Software”

11.05.2017mgr inż. Michał Borecki, „Iskiernik wieloelektrodowy jako efektywna metoda redukcji przepięć atmosferycznych w liniach SN z przewodami niepełnoizolowanymi”

08.06.2017dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Bartosz Chaber, „Modelowanie ulotu z elektrod filtru elektrostatycznego”

 

Uwaga! Seminaria odbywają się w czwartki w sali 200 GE w godz. 9.15-10.00.

 

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych:

30.03.2017dr inż. Marcin Chrzanowicz,  „Czynniki i elementy wywołujące olśnienie, znajdujące się w otoczeniu drogi i ich wpływ na jakość widzenia”

06.04.2017 –  dr inż. Jarosław Wilk, „Zastosowanie języka funkcyjnego M-language w praktyce”

20.04.2017dr inż. Bernard Fryśkowski, „Wybrane problemy elektromechatroniki pojazdów w kontekście dydaktyki i działalności studenckich kół naukowych”

27.04.2017dr hab. Marcin Sędłak, „Wykorzystanie MATLABa do obróbki i prezentacji wyników laboratoryjnych”

11.05.2017 mgr inż. Maciej Kwiatkowski, „Projektowanie układu napędowego małego pojazdu elektrycznego na przykładzie pojazdu Revolt”

18.05.2017 –  mgr inż. Wojciech Janas,  „Badania napędu elektrycznego w rowerze wspomaganym silnikiem elektrycznym”

25.05.2017mgr inż. Mateusz Wach, „Standardy ładowania pojazdów elektrycznych”

01.06.2017dr hab. inż. Krzysztof Polakowski, „ Scenariusze rozwoju rynku pojazdów elektrycznych”

08.06.2017dr hab. inż. Piotr Biczel, „Odpowiedź ogniw elektrochemicznych na obciążenie impulsem prądu”

 

Uwaga! Seminaria odbywają się  w czwartki w sali 209 (wejście przez p. 211)GG godz. 10.00-12.00.

 

 

 INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

 Zakład Elektroniki Przemysłowej

12.04.2017 r– dr inż. Piotr Grzejszczak „Strona internetowa oraz inne formy prezentacji osiągnięć Zakładu Elektroniki Przemysłowej ISEP PW”

14.06.2017 r 

  • mgr inż. Tomasz Gajowik “Design and control of the DC/DC medium to low voltage stage of the Smart Transformer” (projekt  TEAM-TECH)
  • mgr inż. Kamil Możdżyński “Design and control of the 4-leg DC/AC low voltage stage of the Smart Transformer” (projekt  TEAM-TECH)

21.06.2017 r– mgr inż. Przemysław Chudzik „Problemy sterowania predykcyjnego maszyny synchronicznej o magnesach trwałych zasilanej z trójpoziomowego falownika napięcia”

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali E300, GE o godz. 12:15

 

Zakład Napędu Elektrycznego

13.03.2017  – mgr inż. Monika Jakubowska  „Opracowanie i badanie prototypu nowego systemu monitorowania danych z eksperymentu ALICE (CERN) –wystąpienie związane z wszczęciem przewodu doktorskiego”.

03.04.2017 – dr inż. Grzegorz Iwański „Strategie sterowania prądem przekształtnika sieciowego przy pracy falownikowej i prostownikowej z ograniczeniem długości wektora prądu”

24.04.2017  – mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk „Identyfikacja parametrów zastępczego modelu elektrycznego ogniwa litowo-jonowego”

15.05.2017 – mgr inż. Piotr Pura  „Bezpośrednie sterowanie mocą i momentem układu prądnicy dwustronnie zasilanej w warunkach sieci asymetrycznej”

05.06.2017  – mgr inż. Paweł Maciejewski „Metoda transformacji asymetrycznej do sterowania falownikiem sieciowym w warunkach nierównowagi napięć”

Uwaga! Seminaria zaczynają się o godz. 16:15 w sali 018GE

 

Zakład Sterowania:

28.02. 2017 –  prof. dr hab. inż.  Tadeusz Kaczorek    „Stabilność dodatnich układów liniowych niecałkowitego rzędu z potęgami całkowitymi i ułamkowymi macierzy stanu”

14.03. 2017  –  dr inż. Grzegorz Sarwas, dr Krzysztof Hryniów „Big Data – wyzwania naukowe i dydaktyczne”

28.03. 2017  – prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk „Regulatory typu „Crone”

11.04. 2017  –  prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski „Obwody elektryczne opisywane równaniami stanu z cykliczną macierzą Metzlera”

25.04. 2017  –  mgr inż. Piotr Szlaski „Wykrywanie punktów charakterystycznych obrazu metodą MSER”

09.05. 2017  –  mgr inż. Kamil Borawski „Układy i obwody dodatnie”

23.05. 2017 –   prof. dr hab. inż.  Jerzy Klamka „Sterowalność i obserwowalność układów dynamicznych”

06.06. 2017  –  dr inż. Sławomir Skoneczny „Metody poprawy kontrastu obrazów”

Uwaga! Seminaria odbywają się w  sali GE 300 od godz. 13:00

Zakład Maszyn Elektrycznych

08.03.2017 –  mgr inż. Adam Rogalski  „Koncepcja systemowych rozwiązań obciążeń dydaktycznych pracowników i doktorantów ZME”

29.03.2017   mgr inż. Emil Kupiec „Model polowy maszyny o wzbudzeniu hybrydowym”

26.04.2017  –  doc. dr inż. Wojciech Urbański  „Wybrane zagadnienia etyki zawodowej” pracowników wyższych uczelni

10.05.2017    mgr inż. Rafał Jakubowski  „Model polowy 3D maszyny z magnesami trwałymi i uzwojeniem ułamkowo-żłobkowym”

31.05.2017     mgr inż. Krzysztof Jackiewicz „Praca generatorowa maszyny reluktancyjnej przełączalnej”

07.06.2017    dr hab. inż. Włodzimierz Przyborowski  „Podstawy teorii piezosprężystości w odniesieniu do silników piezoelektrycznych”

 Uwaga! Seminaria odbywają się w sali 11 w Budynku pod Kominem od godz. 10.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).