Studia podyplomowe jak się zapisać

REKRUTACJA – rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez centralny system informatyczny Politechniki Warszawskiej IRK.

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie:

 • wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia przed pierwszym zjazdem (wpłatę należy zrealizować po otrzymaniu indywidualnego numeru konta).

W celu zapisania się na studia należy wykonać następujące kroki: 

 1. Założyć konto na centralnym portalu IRK – będzie to konto służące do obsługi procesu rekrutacji (https://irk.pw.edu.pl/
 2. Wprowadzić dane osobowe i skan dyplomu do swojego konta na portalu IRK 
 3. Wybrać kierunek studiów podyplomowych z listy dostępnych kierunków studiów 
 4. Pobrać z portalu IRK wniosek o przyjęcie na studia i go podpisać 
 5. Następnie, w celu przyjęcia na studia należy dostarczyć do Sekretariatu następujące dokumenty (Uwaga: w celu uproszczenia procedury składania dokumentów proponujemy wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny): 
  1. Oryginał wniosku o przyjęcie na studia wygenerowany przez portal IRK (pole daty rozpoczęcia studiów proszę zostawić puste) 
  2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu 
  3. Wypełniony wniosek o rozłożenie płatności na raty (opcjonalnie) 
  4. Wypełnione oświadczenie o sposobie płatności za studia  
 6. Poczekać na decyzję o uruchomieniu studiów podyplomowych i przyjęciu na studia. 
 7. Po otrzymaniu informacji o przygotowanej umowie podpisać ją w uzgodnionym terminie przed pierwszymi zajęciami.

W przypadku pytań lub indywidualnych potrzeb (np. problemów z fizycznym dotarciem do Sekretariatu w celu dopełnienia formalności) prosimy o kontakt z Sekretariatem mailowo lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. 

Dane kontaktowe:

e-mail: podyplomowe.isep@pw.edu.pl 

telefon (w godzinach 8:00-14:00): 22 234 6023 

adres do korespondencji:
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny  
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  
Gmach Elektrotechniki, pok. GE 312  
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 

Pliki do pobrania: