Zakończenie I edycji Studenckich Projektów Badawczych


W dniu 10.05.2024, w siedzibie Schneider Electric odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję Studenckich Projektów Badawczych.

SPB to inicjatywa skierowana do studentów Wydziału Elektrycznego, zapoczątkowana przez Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki dra hab. inż. Sylwestra Robaka, prof. uczelni. Jej podstawowym celem było wsparcie utalentowanych studentów rozwijających umiejętności współpracy oraz rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych poprzez kooperację z podmiotami zewnętrznymi – w szczególności reprezentantami środowiska przemysłowo – gospodarczego.

W pierwszej edycji Studenckich Projektów Badawczych partnerem przemysłowym był Schneider Electric, który umożliwił realizację tematu pt.: „Analiza zasilania obiektu Gmachu Mechaniki pod kątem optymalizacji zużycia energii”. W ramach SPB utworzony został zespół projektowy składający się z trzech studentów WE (Marek Tarasiewicz – Elektromobilność, Patryk Kuryj – Elektrotechnika oraz Kacper Olszewski – Automatyka i Robotyka Stosowana), opiekuna naukowego (dr hab. inż. Łukasz Kolimas, prof. uczelni) oraz specjalistów z f-my Schneider.

W ramach trójetapowego projektu wykonano kompleksową analizę zróżnicowanych możliwości modernizacji sposobu zasilania Gmach Mechaniki na terenie Głównego Kampusu PW. Wykorzystano najnowsze techniki modelowania z wykorzystaniem oprogramowania ETAP i cyfrowych bliźniaków.

Miło nam poinformować , że zgodnie z powstałym w trakcie spotkania podsumowaniem Inicjatywa SPB w pełni spełniła swoje założenia. Jako jej wyjątkowe cechy podkreślono wielowymiarowy, badawczy i zespołowy charakter, co przynosi korzyści, zarówno dla Zespołu Badawczego, jak i Partnera Przemysłowego. Obie Strony zadeklarowały też chęć kontynuacji współpracy w zakresie Studenckich Projektów Badawczych.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).