Zmarł Prof. dr inż. Antoni Roguski emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego, Politechniki Warszawskiej


W dniu 25 sierpnia 2015 roku zmarł
Prof. dr inż.
Antoni Roguski
emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego,
Politechniki Warszawskiej

Z głębokim żalem żegnamy
cenionego nauczyciela akademickiego
wychowawcę wielu pokoleń elektryków

Dziekan, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Prof. dr inż. Antoni Roguski urodził się w 1927 roku. Studia na PW ukończył w roku 1949, po czym został zatrudniony w Katedrze Wysokich Napięć oraz, równolegle w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu, który w tym okresie bardzo ściśle współpracował z PW. W latach 50tych uzyskał stopień doktora. W 1967 roku przeszedł na stałe na PW i zastąpił prof. Jakubowskiego na stanowisku kierownika Katedry Wysokich Napięć. Rozwinął badania nad problematyką przepięć wewnętrznych i powrotnych. Wprowadził regularne seminaria naukowe Katedry, konsolidując kadrę i przyczyniając się do intensyfikacji aktywności naukowej. W 1973 roku uzyskał tytuł profesora. Na emeryturę przeszedł w 1997 roku.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).