PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SEMESTRZE LETNIM 2012/2013


PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH

NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W SEMESTRZE LETNIM 2012/2013

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej:

20.03.2013; dr hab. inż. Włodzimierz Kałat; „Zastosowanie modelu probabilistycznego do oceny żywotności linii kablowych wysokiego napięcia wobec wieloczynnikowego zespołu narażeń”.

10.04.2013; dr inż. Adam Smolarczyk; „Program PowerFactory wygodne narzędzie do symulacji stanów dynamicznych w SEE, koordynacji nastaw zabezpieczeń i badania przekaźników elektroenergetycznych”.

15.05.2013; mgr inż. Krzysztof Glik; „Wyniki testów działania układu falowej lokalizacji miejsca zwarcia”.

12.06.2013; dr inż. Łukasz Kolimas; „Modelowanie wybranych zachowań dynamicznych łuku elektrycznego w układach stykowych”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej W dn. 10.04.2013 i 15.05.2013 w sali 107 w Gmachu Mechaniki o godz. 14.15. W dn. 20.03.2013 i 12.06.2013 o godz. 14.15 w sali 103 Gmachu Mechaniki.

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych:

20.03.2013; mgr inż. Konrad Gryszpanowicz; „Wybrane aspekty badania stabilności napięciowej”.

10.04.2013; dr inż. Piotr Kapler; „Strumienie danych pomiarowych w technologii Smart Metering i ich wykorzystanie – prezentacja problemu naukowego dotyczącego rozprawy doktorskiej”.

15.05.2013; mgr inż. Michał Piekarz; „Układy sterowania i regulacji współczesnych źródeł wiatrowych”.

15.05.2013; mgr inż. Tomasz Zdun; „Metody doboru zmiennych objaśniających oraz metody oceny jakości modeli prognostycznych na przykładzie prognozowania krótkoterminowego godzinowych strat energii w sieci przesyłowej”.

12.06.2013; mgr inż. Bartosz Pawlicki; „Wyznaczanie rocznych obciążeń szczytowych stacji transformatorowych SN/nn w oparciu o obciążenia chwilowe lokalnego systemu dystrybucyjnego”.

12.06.2013; mgr inż. Mariusz Radwański; „Regulacja przesuwników fazowych w Krajowym Systemie Przesyłowym”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w sali 07 w Gmachu Mechaniki od godz. 14.30.

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej:

12.03.2013; mgr inż. Mariusz Kocęba; „Zagadnienie modelowania statycznego i dynamicznego mikrosieci prądu stałego dla długiego czasu jej działania”.

26.03.2013; mgr inż. Piotr Marchel; „Modele niezawodnościowe jednostek wytwórczych z ograniczeniami zdolności generacyjnej”.

9.04.2013; mgr inż. Łukasz Rosłaniec; „Wpływ niekonwencjonalnych źródeł wytwórczych na jakość energii w punkcie przyłączenia”.

23.04.2013; dr inż. Andrzej Pawlęga; „Prosument – nowy podmiot sektora elektroenergetycznego”.

14.05.2013; dr inż. Zygmunt Pawełkowicz; „Uwarunkowania techniczne i organizacyjne integracji systemów monitoringu, zabezpieczeń i sterowania przemysłowych stacji elektroenergetycznych o napięciu górnym do 110 kV”.

28.05.2013; mgr inż. Łukasz Michalski; „Opracowanie koncepcji układu zasilania w energię elektryczną i ciepło obiektu mieszkalnego o zoptymalizowanej charakterystyce energetycznej”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w sali 404 GE od godz. 16.00.

Zakład Techniki Świetlnej

Technika Świetlna

08.03.2013; dr inż. Sebastian Słomiński; a) „Recenzja ostatniego numeru LR&T”, b) „Pomiary luminancji opraw oświetlenia ulicznego pod kątem określenia olśnienia przykrego – możliwości wykorzystania MML w pomiarach luminancji”.

05.04.2013; mgr inż. Kamil Kubiak; „Zastosowanie płaskich i wklęsłych walcowych elementów zwierciadlanych w kształtowaniu wyrównanego rozkładu luminancji obiektu”.

12.04.2013; prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan; „Rozpraszanie światła w układach opraw oświetleniowych- dobrodziejstwo czy przekleństwo?”.

17.05.2013; dr inż. Sławomir Zalewski; „Program badań olśnienia przykrego na drogach – spotkanie robocze nad wnioskiem o grant NCN”.

24.05.2013; dr inż. Andrzej Wiśniewski; „OLED, technologia i zastosowanie w oświetleniu”.

07.06.2013; dr inż. Piotr Pracki; „Oświetlenie ogólne wnętrz – ograniczenia wynikające z nowych kryteriów projektowania”.

14.06.2013; dr inż. Rafał Krupiński; „Problemy iluminacji mostów wantowych na przykładzie przeprawy na obwodnicy Przemyśla”.

Philips -Prezentacja zaproszona – „Aktualna oferta firmy Philips w zakresie iluminacji i oświetlenia ulicznego” – termin do ustalenia.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w Sali 517, w Gmachu Elektrotechniki. Początek o godzinie 10.00. Z uwagi na możliwość pewnych przesunięć i korekt, wynikających z bieżących obowiązków, osoby spoza Zakładu Techniki Świetlnej, które zamierzają uczestniczyć w seminarium proszone są o wcześniejszy kontakt z Zakładem w celu potwierdzenia aktualności terminu.

Elektrotermia

26.03.2013; mgr inż. Daniel Kucharski; „Język programowania Python w automatyzacji pracy systemu obliczeniowego Elmer”.

23.04.2013; dr inż. Marcin Wesołowski; „Mikroprocesorowa nagrzewnica indukcyjna – koncepcja oraz efekty badań”.

21.05.2013; dr inż. Ryszard Niedbała „Stałe czasowe przepływu ciepła w obiektach ogrzewanych metodami akumulacyjnymi”.

11.06.2013; mgr inż. Daniel Kucharski; „Koncepcja regulatora temperatury wykorzystującego informacje o stanie atmosfery”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 416 w Gmachu Elektrotechniki o godz. 12.30.

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO POMIAROWYCH

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej:

06.03.2013, mgr inż. Bartosz Chaber; „Klaster obliczeniowy w IETiSIP”.

13.03.2013; mgr inż. Bartosz Chaber; „Obliczenia naukowe z wykorzystaniem klastra obliczeniowego w IETiSIP”.

21.03.2013; dr J. Kovivchak; „Modelowania pola magnetycznego w prądnicy synchronicznej”.

03.04.2013; mgr inż. Wiktor Nowakowski; „Requirements level programming, (Programowanie na poziomie wymagań)”.

17.04.2013; dr hab. inż. Bartosz Sawicki; „Higher-order Solver for Nonlinear Bioheat Equation Modeling Magnetic Fluid Hyperthermia”.

15.05.2013; mgr inż. Z. Krawczyk; „Zastosowanie algorytmów Levenberga-Marquardta i PSO do budowy modelu symulującego pole rozproszenia cewek tomografu komputerowego”.

29.05.2013; doc. Dr Wiesław Brociek; „Analiza obwodów nieliniowych z dołączonymi urządzeniami filtrująco-kompensującymi”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 200 w Gmachu Elektrotechniki
od godz. 11.15 z wyjątkiem dn.13.03.2013.

13.03.2013 – sala GE 106, godz. 12.15-13.00.

Zakład Systemów Informacyjno Pomiarowych:

28.02.2013; mgr inż. Jan Bartnik; „Nowa metoda bezstratnej kompresji obrazów (z rotacja macierzy bitów)”; godz.12.00.

13.03.2013; mgr inż. Marcin Augustynowicz; „Metody śledzenia dłoni i rozpoznawania gestów”; godz.11.00.

20.03.2013; dr inż. Marcin Kołodziej, dr inż. Andrzej Majkowski; „Interfejs mózg-komputer: problemy realizacji eksperymentów”; godz.13.00.

10.04.2013; mgr Olga Kamińska; „Analiza potencjałów wywołanych w elektroencefalografii na użytek BCI”; godz.13.00.

24.04.2013; dr inż. Łukasz Oskwarek; „Zagadnienie odwrotne w encefalografii – na przykładzie metody LORETA”; godz.11.00.

08.05.2013; Piotr Kowalczyk; „Nowy model interfejsu człowiek-komputer”; godz.13.00.

22.05.2013; mgr inż. Urszula Jagodzińska; „Implementacja algorytmów obliczeniowych dla zagadnienia odwrotnego w interfejsach mózg-komputer”; godz.13.00.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 200 w Gmachu Elektrotechniki.

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej:

27.02.2013; mgr inż. Michał Wojciechowski; „Komputerowa analiza rozkładu pola elektrycznego jako sposób określania potencjalnego zagrożenia wyładowaniami niezupełnymi w dielektrykach o strukturze warstwowej.

27.03.2013; mgr inż. Ryszard Targoński; „Porównanie formatów danych opisujących pole elektromagnetyczne pod względem efektywności wizualizacji pola w przeglądarce internetowej”.

10.04.2013; prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak; „Metody numeryczne w praktyce badań naukowych”.

24.04.2013; dr inz. Marek Łoboda; „Rejestracja wyładowań atmosferycznych na obszarze Polski i praktyczne zastosowania danych o wyładowaniach doziemnych”.

08.05.2013; mgr inż. Zuzanna Krawczyk; „Zastosowanie algorytmów Levenberga-Marquardta i PSO do budowy modelu symulującego pole rozproszenia cewek tomografu komputerowego”.

29.05.2013; dr inz. Andrzej Łasica; „Modernizacja Laboratorium wysokich napięć”.

12.06.2013; dr inż. Konrad Sobolewski; „Modelowanie problemów ochrony odgromowej z wykorzystaniem pakietu Simulink”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 106, w godzinach 12.15-13.00.

INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Zakład Maszyn Elektrycznych:

14.03.2013; dr inż. Krzysztof Bieńkowski; „Rola opiekuna w procesie powstawania prac inżynierskich i magisterskich”.

28.03.2013; mgr inż. Paweł Góralski; „Sprawy dydaktyczne związane z uruchomieniem nowego laboratorium”.

11.04.2013; mgr inż. Rafał Jakubowski; „Wyjątkowo intrygujące rozwiązania równań różniczkowych”.

25.04.2013; doc. dr inż. Wojciech Urbański; „Historia elektrotechniki jako inspiracja dla inżynierów”.

16.05.2013; mgr inż. Emil Kupiec; „Moje specyficzne poglądy na teorię maszyny uogólnionej”.

06.06.2013; dr inż. Jan Szczypior; „Badanie prototypu silnika z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali 11 w Budynku pod Kominem
od godz. 12.15.

Zakład Trakcji Elektrycznej:

20.03.2013mgr inż. W. Jefimowski; „Wpływ wdrożenia systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS na energochłonność transportu kolejowego na liniach i węzłach zelektryfikowanych w systemach prądu przemiennego”; godz.13.00-14.00.

10.04.2013; mgr inż. Radosław Burak-Romanowski; „Optymalizacja zarządzania urządzeniami elektrycznymi na kolei”; godz. 15.00-16.00.

08.05.2013; mgr inż. Marek Patoka; „Analiza kolejowych obszarów stykowych 3kV DC i 25kV AC 50Hz”; godz. 13.00-14.00.

26.06.2013; mgr inż. Agata Urban; „Porównanie systemu Maglev, z systemami koleją dużej prędkości ( np. Shinkansen)”; godz.13.00-14.00.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali 506, kl. C, GE.

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych:

13.03.2013; dr inż. Jarosław Wilk; „Wpływ schematów myślowych na podejmowanie decyzji”.

03.04.2013; mgr inż. Borys Bakun; „Zastosowanie superkondensatora
w pojeździe elektrycznym – problemy do rozwiązania”.

17.04.2013; dr inż. Bernard Fryśkowski; „Rozwiązania układowe elektronicznych sterowników samochodowych cewek zapłonowych”.

24.04.2013; doc. dr Elżbieta Grzejszczyk; „Kolekcje w C#, jako przykład ewolucji języka”.

15.05.2013; dr inż. Marcin Chrzanowicz; „Rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia drogowego”.

22.05.2013; dr hab. Krzysztof Polakowski; „Ewolucja programów graficznych na przykładzie AutoCAD 2014”.

29.05.2013; mgr inż. Bartłomiej Okoń; „Zestawy wskaźników – rys historyczny, przegląd wykonań, diagnoza i typowe usterki”.

05.06.2013; prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski; „Pojazdy elektryczne – trzy podstawowe ograniczenia”.

19.06.2013; prof. dr hab. Janusz Mazur; „Współczesne systemy oświetleniowe
w pojazdach”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali 209 b (wejście przez p. 211) – Gmach Główny PW, w godz. 9.00-10.10.

INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

Zakład Sterowania:

25.02.2013; mgr inż. Robert Cimochowski; „Asymptotic stability of the positive switched linear 1D and 2D systems. / Stabilność dodatnich liniowych układów przełączalnych jedno – i dwuwymiarowych”.

04.03.2013; prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek; „Sterowanie z minimalną energią dodatnich układów ciągłych niecałkowitego rzędu”.

11.03.2013; prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek; „ Sterowanie z minimalną energią dodatnich deskryptowych dyskretnych układów liniowych”.

25.03.2013; mgr inż. Michał Świercz; “ Klasyfikacja morfologiczna – perspektywy dalszych prac badawczych”.

27.05.2013; mgr inż. Bartłomiej Zieliński; „Metody drzew podziału w analizie obrazów cyfrowych”.

03.06.2013; mgr inż. Arkadiusz Cacko; „Metody automatycznej ekstrakcji obszarów z zdigitalizowanych map archiwalnych

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 300 w Gmachu Elektrotechniki, w
godz. 14.15-15.45.

Zakład Napędu Elektrycznego:

08.03.2013; mgr inż. Adam Pawlikowski; „Napęd prądu przemiennego z falownikiem kształtującym napięcie stojana sterowany metodą orientacji wektora pola”.

15.03.2013; mgr inż. Marek Michalczuk; „Hybrydowy elektochemiczno-ultrakondensatorowy magazyn energii dla pojazdu elektrycznego”.

22.03.2013; mgr inż. Paweł Roszczyk; „Analiza pracy przekształtnikowego źródła napięcia z silnikiem spalinowym i elektrochemicznym magazynem energii przeznaczonego dla pojazdu hybrydowego”.

26.04.2013; mgr inż. Marcin Nikoniuk; „System bezkontaktowego zasilania dla pojazdu PRT”.

24.05.2013; dr inż. Grzegorz Iwański; „Układy źródeł fotowoltaicznych o zredukowanej zawartości zakłóceń składowej wspólnej”.

21.06.2013; mgr inż. Piotr Pura; „Praca prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej w warunkach sieci asymetrycznej”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 018 w Gmachu Elektrotechniki
od godz. 14.15.

Zakład Elektroniki Przemysłowej:

26.03.2013; mgr inż. Mariusz Zdanowski; „Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej (referat związany z wszczęciem przewodu doktorskiego)”.

16.04.2013; dr inż. Piotr Fabijański; „Przegląd zastosowań i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UQPC”.

07.05.2013; dr hab. inż. Mariusz Malinowski; „Mała elektrownia wiatrowa”.

28.05.2013; mgr inż. Michał Rolak; „Zastosowanie przekształtnika wielofazowego w systemach energetyki odnawialnej w celu poprawy niezawodności (referat związany z wszczęciem przewodu doktorskiego)”.

04.06.2013; mgr inż. Szymon Piasecki; „Przekształtnik AC-DC – dobór i optymalizacja parametrów z uwzględnieniem nowoczesnych materiałów i technologii (referat związany z wszczęciem przewodu doktorskiego)”.

11.06.2013; mgr inż. Grzegorz wrona; „Bezczujnikowe algorytmy sterowania przekształtników AC-DC sprzęgających odnawialne źródła energii z siecią elektroenergetyczna (referat związany z wszczęciem przewodu doktorskiego)”.

Uwaga!

Wszystkie seminaria odbywają się w sali GE 300 w Gmachu Elektrotechniki
od godz. 12.15.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).