Polityka prywatności i plików Cookies


Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.ee.pw.edu.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma Wirtualnego Dziekanatu ISOD. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron publicznych Wydziału Elektrycznego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Wydziału Elektrycznego z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma Wirtualnego Dziekanatu ISOD. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dodatkowo na stronach serwisu www.ee.pw.edu.pl znajduje się skrypt Google Analytics, który służy do poprawy jakości serwisu oraz sporządzania raportów ogladalności poszczególnych stron. Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, które części serwisu wymagają największej uwagi i poświęcenia im większych nakładów.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Wydziału Elektrycznego. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Wydziału Elektrycznego

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Wydziału Elektryczengo nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Dla poszczególnych serwisów Wydziału Elektrycznego wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

Serwis: www.ee.pw.edu.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze strona serwisu www.ee.pw.edu.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Serwis: isod.ee.pw.edu.pl

Serwis isod.ee.pw.edu.pl wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli połączenie jest szyfrowane protokołem SSL.

Serwis: www.ee.pw.edu.pl

Serwis www.ee.pw.edu.pl wykorzystuje jeden plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
qtrans_cookie_test Sesyjne Przechowuje identyfikator pozwalający dostosować język w jakim domyślnie wyświetlana jest strona.

Odnośniki do innych stron

Serwis Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów centralnych WWW Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Platforma Wirtualnego Dziekanatu ISOD

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób, oraz danych osobowych w systemie obsługi Wirtualnego Dziekanatu ISOD. Dane osobowe gromadzone w tym systemie nigdy nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym spoza Politechniki Warszawskiej. Pracownicy administracyjni i dydaktyczni wydziału mają dostęp do następujących danych osobowych wszystkich zarejestrowanych studentów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej: imię, nazwisko, drugie imię, adres e-mail, bieżący kierunek oraz semestr studiów. Wszelkie inne dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom posiadającym specjalne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych na Wydziale Elektrycznym

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o aktywności użytkowników w systemie Platformy Wirtualnego Dziekanatu ISOD są wykorzystywane w celu poprawy jakości działania serwisu oraz realizacji wsparcia technicznego użytkowników.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).