(Polski) MNiSW opublikowało wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach w roku 2014


Sorry, this entry is only available in Polish.


For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).