About: szmurlor

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z modelowaniem numerycznym zajwisk polowych. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz ogólne metody programowania. Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). Aktualnie koncentruję się na rozwoju ISODa :-)

Recent Posts by szmurlor

Warsaw University of Technology strengthens cooperation with Association of Polish Electrical Engineers

According to Newsletter of the Warsaw University of Technology WUT strengthens cooperation with Association of Polish Electrical Engineers. “On March 7, 2018, Warsaw University of Technology and the Association of Polish Electrical Engineers signed a cooperation agreement to support the development of technology and electrical engineering, including the dissemination of innovative activities...
Read more Comments are closed

Recent Comments by szmurlor

    No comments by szmurlor yet.