(Polski) Technologie PW: Napęd elektryczny z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym


Napęd elektryczny z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym to rozwiązanie przyjazne środowisku
zarówno podczas użytkowania, jak i produkcji, w której nie wykorzystuje się trudno dostępnych metali ziem rzadkich.

For changes of the content of this page please contact: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).