Praca dyplomowa absolwenta Wydziału Elektrycznego nagrodzona w Konkursie Młodych Mistrzów


Mgr inż. Bartosz Puszkarski za swoją pracę magisterską pt. „Klasyfikacja schorzeń serca z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych na podstawie sygnału EKG” zdobył dwie nagrody w Konkursie Młodych Mistrzów: Nagrodę Główną Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (za najlepszą merytorycznie pracę) i Nagrodę Specjalną Atende Industries (w kategorii Najlepsza praca z zakresu internetu rzeczy i sztucznej inteligencji).

Laureat pokazał w swojej pracy, jak wykorzystać narzędzia informatyczne w medycynie. Postanowił zbadać problem klasyfikacji chorób układu krążenia za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych. W szczególny sposób zajął się tym, jak zmniejszająca się liczba odprowadzeń EKG w sygnale wejściowym wpływa na jakość klasyfikacji. Bartosz Puszkarski przeanalizował możliwości nowej architektury Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series (N-BEATS) i porównał je z dobrze ugruntowanymi, najnowocześniejszymi architekturami rekurencyjnych sieci neuronowych, obecnie używanymi do tego typu zadań. Wnioski? N-BEATS okazał się najgorszy z wybranego zbioru, ale niektóre wyniki są obiecujące, zaś sama architektura – prosta i szybka w porównaniu z innymi poddanymi analizie.

Praca dyplomowa powstała na Wydziale Elektrycznym PW, a jej promotorem był dr inż. Krzysztof Hryniów. Mgr inż. Bartosz Puszkarski studiował na kierunku Informatyka Stosowana.

Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów jest skierowany do studentów, ma promować ich własne koncepcje informatyczne, programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Konkurs jest organizowany w ramach Forum Teleinformatyki.

Źródło: www.pw.edu.pl

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).