Laboratorium Przekształtników I – Stanowisko do badania przekształtników AC/DC/AC z symulatorem sieci elektroenergetycznejFor changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).