Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym


PRPW

Człowiek – Najlepsza inwestycja

Wydział Elektryczny realizuje Zadania w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 •  Zadanie 15 – Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW (Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze dotyczące stażów znajdują się w Portalu Informacyjnym.)
 • Zadanie 21- PRZYGOTOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
  • 21-1 Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce (plik do pobrania)
  • 21-2 Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych
  • 21-3 Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania
  • 21-4 Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany
  • 21-5 Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej (plik do pobrania)
  • 21-6 Systemy Inteligentnych Budynków (plik do pobrania)
 • Zadanie 46 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).