Competition Automatics and Industry


Organizator, serwis StrefaInzyniera.pl, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Automatyka i Przemysł. Konkurs ten ma na celu upowszechnienie wśród uczestników wiedzy na temat problemów technicznych z jakimi stykają się przedsiębiorstwa stosujące najnowsze technologie w przemyśle. Jednocześnie konkurs daje uczestnikom szansę na zdobycie cennych nagród finansowych oraz staży w najlepszych firmach dla inżynierów w Polsce. Konkurs zawiera pytania z zakresu następujących specjalności: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika, Elektrotechnika, Budowa Maszyn, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria materiałowa.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod linkiem: www.konkursaip.strefainzyniera.pl

 


For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).