Zajęcia dydaktyczne i sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym


Od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym. Szczegóły znajdują się w decyzji Rektora nr 7/2022 z 20 stycznia 2022 roku.

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku. Zarządzenie obowiązuje od 19 listopada 2021 roku.

Aktualne komunikaty Politechniki Warszawskiej na temat funkcjonowania uczelni w okresie pandemii na stronie https://www.pw.edu.pl/Funkcjonowanie-PW-w-czasie-pandemii


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).