Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2021/2022


Od 5 do 17 stycznia 2022 roku trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich. Na PW jest obecnie pięć Szkół Doktorskich. W najnowszej rekrutacji na semestr letni 2021/2022 nabór jest prowadzony do czterech z nich:

 • Szkoła Doktorska nr 1
  obszary badawcze: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
 • Szkoła Doktorska nr 2
  obszary badawcze: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości
 • Szkoła Doktorska nr 3
  obszary badawcze: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Szkoła Doktorska nr 4
  obszary badawcze: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Szkoły Doktorskie to forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie). 

Pierwszym krokiem w rekrutacji jest rejestracja oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu IRK (5-17 stycznia 2022). Potem odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (zaplanowane na okres 19-24 stycznia). Po opublikowaniu listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych (25 stycznia) należy w wyznaczonym terminie (26 stycznia-1 lutego) złożyć dokument ze zgodą promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Szkół Doktorskich.

Każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2372 zł brutto miesięcznie. Może też wnioskować o dodatkowe stypendia z projektów realizowanych na Uczelni (np. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza czy SEED – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich) oraz poza nią.
W ramach doktoratu pracuje się nad wybranym tematem badawczym. Doktoranci często mają okazję uczestniczyć w ciekawych grantach. Część z nich powstaje we współpracy ze znanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i firmami. 
Na PW można także realizować podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata).
Życie doktoranckie to jednak nie tylko badania, ale także pozanaukowa aktywność: w samorządzie doktoranckim, kołach naukowych czy zespołach artystycznych.

Więcej informacji o Szkołach Doktorskich i rekrutacji na stronie www.sd.pw.edu.pl.

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/. 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).