Relacja z Uroczystej Rady Wydziału Elektrycznego z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Elektrycznego


Dokładnie w 100. rocznicę utworzenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – 14 czerwca 2021 roku – miało miejsce Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego.

Stacjonarne posiedzenie odbyło się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, jednakże ze względu na ograniczenia związane z pandemią, liczba jego uczestników musiała zostać ograniczona. Pozostali Członkowie Rady, jak również cała społeczność Wydziału Elektrycznego oraz wszyscy zainteresowani, mogli śledzić transmisję spotkania w Internecie.


Zapis transmisji Uroczystego Posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego w 100. rocznicę utworzenia Wydziału.


Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, który powitał uczestników oraz gości spotkania. To szczególne wydarzenie uświetnili swoją obecnością, m.in. JM Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, wszyscy Prorektorzy Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Michał Malinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrycznego, Pan Jerzy Baranowski. Na sali obecni byli Prodziekani Wydziału Elektrycznego, Dyrektorzy Instytutów oraz Kierownicy Zakładów, jak również przedstawiciele Samorządu Studentów i Rady Doktorantów Wydziału Elektrycznego.

Po oficjalnym powitaniu, Dziekan prof. Lech Grzesiak przeniósł wszystkich w przeszłość do roku 1921, wyjaśniając, m.in. dlaczego od daty 14 czerwca liczy się istnienie Wydziału Elektrycznego. Była to bowiem data podpisania przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Statutu prawno-organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, w którym znalazł się zapis o tym, że na Uczelni funkcjonuje 6 wydziałów, a jednym z nich jest Wydział Elektrotechniczny. W 1924 roku zmieniono nazwę na Wydział Elektryczny.

Po wprowadzeniu tła historycznego powstania i rozwoju Wydziału Elektrycznego, głos zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba, który w swoim wystąpieniu podkreślał jak wiele łączy go z Wydziałem Elektrycznym. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, którego był Dziekanem, jest w pewnym sensie dzieckiem Wydziału Elektrycznego z którym wiąże go wspólna historia. Dla przypomnienia, w 1951 roku z Wydziału Elektrycznego został wyłoniony Wydział Łączności (obecny WEiTI). Innym elementem łączącym były niedawne wspólne działania Dziekanów mające na celu utrzymanie Wydziałów na Politechnice Warszawskiej i nie likwidowanie ich.

Następnym punktem spotkania było wręczenie na ręce Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz Rektora Politechniki Warszawskiej nagrody „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020” dla Wydziału Elektrycznego. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, zeszłoroczna gala wręczenia nagród nie mogła się odbyć, dlatego też Redaktor Naczelny „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą” i prowadzący program Symbol, Pan Jakub Lisiecki, postanowił wręczyć go właśnie podczas tej wyjątkowej jubileuszowej uroczystości.

Następnie usłyszeliśmy referaty na temat działalności Wydziału Elektrycznego w XXI wieku, wygłoszone przez Dziekanów, którzy sprawowali swoje funkcje w nowym milenium. Byli to prof. dr hab. inż. Roman Barlik, Dziekan w latach 1999 – 2005, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Dziekan w latach 2005-2012 oraz obecny Dziekan od roku 2012, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak.

Posiedzenie zakończyło się zaproszeniem do udziału w głównych uroczystościach jubileuszowych, które odbędą się 2 października w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.  

Galeria zdjęć

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).