Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi współpracy przy opracowaniu materiałów dla przedmiotu Systemy Wizyjne oraz jego realizację dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


Zaproszenie do składania ofert(2)


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).