Konkurs o Nagrodę ABB – pierwsze miejsce dr inż. Mariusz Zdanowski


Nasz pracownik dr inż. Mariusz Zdanowski  zdobył Nagrodę Główną w trzynastej edycji Konkursu o Nagrodę ABB. Nagrodzona praca, pt. „Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej”, opracowana została w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, pod opieką prof. dr. hab. inż. Romana Barlika oraz dr. hab. inż. Jacka Rąbkowskiego, prof. PW.

Ruszyła nowa edycja Konkursu o Nagrodę ABB.

ABBABB2


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).