Polska Komisja Akredytacyjna – wyniki oceny programowej kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym


Na przełomie 2019 i 2020 roku na Wydziale Elektrycznym miały miejsce wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, których celem była ocena programowa prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana.

17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło następujące uchwały:

Opinie zespołów oceniających PKA dla każdego z wizytowanych kierunków są pozytywne i bez uwag.

Kolejne oceny programowe kierunków powinny nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).