Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW


Serdecznie zachęcamy absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do udziału w anonimowym badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji przydatnych w procesie podnoszenia jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz opracowywania trafnych programów wsparcia dla naszych obecnych i przyszłych studentów.

Dzięki informacjom zebranym w badaniu powstają raporty, które ukazują sytuację Absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. 

Badanie to realizowane jest od 2012 roku przez Biuro Karier PW oraz Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Udział w Badaniu» 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).