Organizatorzy studiów podyplomowych: ISEP

Inżynieria Procesów Biznesowych


Studia Podyplomowe kształcące analityków w projektach IT

Start 8.10.2022

Nie ważne z jakiego miasta jesteś oferujemy Ci studia online z 2 zjazdami stacjonarnymi w Warszawie

Pisz wymagania zgodnie z najlepszymi praktykami

Buduj doświadczenie użytkowników końcowych

Korzystaj z dedykowanych profesjonalnych narzędzi

O studiach

BD

Studia są adresowane do osób które chciałyby rozpocząć pracę na stanowisku analityka w projektach IT lub podnieść swoje kompetencje w zakresie pisania wymagań zgodnie ze światowymi standardami oraz nauczyć się korzystać z profesjonalnych narzędzi dedykowanych do przeprowadzania analizy w projektach IT takich jak Enterprise Architekt. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Obecny kształt programu to ponad 10 lat naszego doświadczenia w prowadzeniu studiów na tym kierunku, jak również naszych obserwacji potrzeb pracodawców szukających analityków z praktyczną i kompleksową wiedzą umożliwiającą szybki start w nowych projektach.

Studia podyplomowe realizowane są przez Politechnikę Warszawską we współpracy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość przekazywanej wiedzy i zapewnia praktyczny charakter studiów.

Naszą misją jest kształcenie profesjonalistów, którzy będą potrafili tworzyć i opisywać wymagania dla rozwiązań IT, ale również projektować doświadczenia użytkownika, jakie towarzyszy mu podczas korzystania z produktu.

Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Większość zajęć odbywa się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MS Teams. Tylko dwa zjazdy oraz końcowe obrony i egzaminy odbywają się stacjonarnie na Politechnice Warszawskiej.

Zjazdy odbędą się: 8-9.10.2022 (stacjonarnie), 22-23.10.2022, 05-06.11.2022,19-20.11.2022, 03-04.12.2022, 17-18.12.2022, 14-15.01.2023, 21-22.01.2023, 18-19.02.2023, 04-05.03.2023, 18-19.03.2023, 01-02.04.2023, 15-16.04.2023 (stacjonarnie), 13.05.2023

Egzamin końcowy i obrony prac dyplomowych (do wyboru indywidualnie): 27-28.05.2023 (stacjonarnie)

Dowiedz się więcej o kierunku

Nad programem merytorycznym studiów czuwa Rada Programowa składająca się z czołowych naukowców i praktyków: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński; dr hab. inż. Marcin Iwanowski prof. uczelni; dr inż. Włodzimierz Dąbrowski prof. uczelni; dr inż. Tomasz Siemek - Cloud Teams; Monia Perendyk - Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań; Jacek Woynarowski - Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań; dr Alicja Dragan - Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań.

Czas trwania

dwa semestry

Termin zgłoszeń

30.09.2022 lub do wyczerpania miejsc

Opłaty

Wysokość opłaty za studia wynosi 9500zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty 4750zł.

Przedmioty

Podczas studiów (212 godzin) nauczysz się:

■ identyfikowania celi i potrzeb biznesowych klienta

■ wykorzystywania najlepszych praktyk w opracowaniu wymagań rozwiązania IT

■ zarządzania wymaganiami w podejściu zwinnym

■ tworzenia modelu produktu oraz modeli procesów biznesowych i ich architektury

■ optymalizacji procesów biznesowych w organizacji

■ praktycznego wykorzystania narzędzi CASE do modelowania procesów biznesowych z użyciem języka BPMN i UML

■ projektowania rozwiązań spełniających oczekiwania użytkowników końcowych z wykorzystaniem narzędzi User Experience

■ zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji

■ korzystania z dobrych praktyk we wprowadzeniu zmian dotyczących efektywności i produktywności w Twojej pracy własnej, ale również w zespole projektowym

■ prowadzenia efektywnych spotkań poprzez wykorzystanie narzędzi facylitacji

■ modelowania architektury korporacyjnej w narzędziach Case

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN

Narzędzia CASE w pracy inżyniera wymagań

Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań

Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Wprowadzenie do baz danych

Zarządzanie wymaganiami

Inżynieria wymagań w Agile

Modelowanie w UML

Optymalizacja procesów biznesowych

Produktywność i bezpieczeństwo danych i informacji

Produktywność i bezpieczeństwo danych i informacji - aspekty prawne

Projektowanie produktów cyfrowych (UX i UI)

Seminarium dyplomowe

Wykorzystywanie facylitacji w projektach IT

Wykładowcy

Włodzimierz Dąbrowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Krzysztof Marek

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Paweł Kruczkowski

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Przemysław Caputa

.

więcej

Alicja Dragan

.

więcej

Dominik Juszczyk

Near-perfect Performance

więcej

Monika Perendyk

Analiza Wymagań

więcej

Kaja Toczyska

Twój Psycholog

więcej

Jacek Woynarowski

1Repo

więcej

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Zobacz jak zapisać się na studia

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, pok. GE 312
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

E-mail: podyplomowe.isep@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 6023

Dokumenty


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).