Podróż skauta Jelińskiego, 30.05.1926 31.10.1928, 78 000 km
Czechosłowacja  Austria  Węgry  Jugosławia  Włochy  Tunezja  Algieria  Maroko  USA  Meksyk  Japonia  Chiny  Singapur  Sri Lanka  Francja  Belgia  Niemcy


Władysław Umiński "Pod polską flagą samochodem naokoło świata"


Podróż Jelińskiego:

Książka Umińskiego:

Strona www:


Utwór Władysława Umińskiego "Pod polską flagą samochodem naokoło świata.  Podróż skauta Jerzego Jelińskiego" ukazał się w dwóch wydaniach: w roku 1929 (Warszawa) oraz w 1946 (Bari).

Jedynie pierwsze wydanie było ogólnodostępne na rynku. Wydanie drugie z roku 1946 przygotowane zostało na wewnętrzny użytek organizacji harcerskich jako pomoc szkolna dla harcerzy. Mówiący o tym list podpułkownika Stanisława Tworzydły, zamieszczony we wstępie wydania, brzmiał następująco:

Bari, dnia 25 lipca 46 r.

Wszystkich Harcerzy (-rek) na obczyźnie

            Staraniem Sekcji Wydawniczej 2 Korpusu zostało wykonanych jeszcze na terenie Palestyny kilka wydawnictw dla organizacyj harcerskich na obczyźnie, jako pomoc szkolna w pracy harcerskiej.

            Nastąpiła długa przerwa wydawnicza na skutek trudności w wyszukaniu wydawnictw harcerskich.

            Dopiero dzięki życzliwej pomocy Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce uzyskałem egzemplarz „Władysław Umiński – Pod Polską Flagą samochodem naokoło świata przez skauta Jerzego Jelińskiego”.

            Egzemplarz ten w formie powielanej przekazuje Wam wszystkim Harcerzom (-rkom) Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu z pozdrowieniem harcerskim

„CZUWAJ”

Kierownik Sekcji
Tworzydło Stanisław
ppłk

 


 Powyżej:
list podpułkownika Stanisława Tworzydły, zamieszczony we wstępie wydania z 1946 roku, mówiący o przeznaczeniu utworu na pomoc szkolną w pracy harcerskiej;
z lewej:
strona tytułowa wydania z roku 1946.


Wydanie pierwsze zawierało zdjęcia z podróży (dostępne w GALERII) oraz autografy znanych osobistości, spotkanych w trakcie wyprawy (do obejrzenia w dziale KSIĘGA PAMIĄTKOWA). W drugim wydaniu autografy także się znalazły, ale zrezygnowano z przedruku fotografii.

Ideę utworu najlepiej określił sam główny bohater, o czym czytamy we wstępie książki:
 

DO CZYTELNIKA!

            Nie jestem turystą ani globetrotterem, którego ambicja polega na tym, żeby postawić stopę na wszystkich lądach świata. Moim zadaniem było prowadzić jak najskuteczniejszą propagandę na rzecz naszej Ojczyzny, przedstawiając ją korzystnie w oczach cudzoziemców.

            Niestety bowiem istnieją narody, które o Polsce tak mało jeszcze wiedzą, że jest ona dla nich terra incognita.

            Opasając flagą polską kulę ziemską zetknąłem się nie tylko z cudzoziemcami, lecz także z rodakami, rozrzuconymi po świecie jak gwiazdy na niebie. Gdzie ich nie spotykałem! Zarówno w Afryce, jak na środku oceanu, w miastach, jak na pustyni.

            Niosłem im słowo o Ojczyźnie, którego słuchali chciwie. Nie jest to zatem dzieło fantazji, lecz najrealniejsza rzeczywistość.

            Przede wszystkim dziękuję W.P. Władysławowi Umińskiemu za podjęcie trudu zgrupowania moich wrażeń i przygód z podróży samochodem naokoło świata i utrwalenia ich piórem w niniejszej książce, oraz za odtworzenie ze ścisłą prawdą moich wspomnień, które przed Nim z całą szczerością roztaczałem w długie zimowe wieczory, wspólnie spędzone na przyjacielskiej pogawędce.

            Nie mogąc wymienić w szczupłych ramach niniejszej książki wszystkich ludzi prywatnych i organizacji, od których doznałem tylu dowodów życzliwości, składam najserdeczniejsze podziękowania: Władzom Naczelnym Rzeczypospolitej Polskiej, naszym placówkom konsularnym za granicą i przedstawicielom prasy, Polonii Amerykańskiej oraz jej organizacjom sokolskim, Naczelnictwu Harcerstwa Polskiego i skautom całego świata.

            Niechże ta książka będzie odpowiedzią na liczne pytania i listy, które otrzymuję od życzliwych mi ludzi i zaniesie skautom całego świata pozdrowienie braterskie:

„CZUWAJ”

Warszawa, w marcu 1929 r.


 


www.jelinski.rox.pl by Mariusz Kwestorowski