Podróż skauta Jelińskiego, 30.05.1926 31.10.1928, 78 000 km
Czechosłowacja  Austria  Węgry  Jugosławia  Włochy  Tunezja  Algieria  Maroko  USA  Meksyk  Japonia  Chiny  Singapur  Sri Lanka  Francja  Belgia  Niemcy


Władysław Umiński "Pod polską flagą samochodem naokoło świata"


Podróż Jelińskiego:

Książka Umińskiego:

Strona www:


Najcenniejszą pamiątką z podróży była księga, w której harcerze zbierali podpisy znanych osobistości oraz ludzi, z którymi zaprzyjaźnili się w czasie wyprawy.

W pierwszym rozdziale książki Umińskiego znajdujemy fragment, który opisuje wygląd księgi:

[...] Druh Jeliński rzuca z uśmiechem pogodnym krótkie odpowiedzi. Trzyma w ręku książkę, oprawną w czarną skórę, ze srebrną lilią burbońską na okładce, godłem związku harcerstwa polskiego.

Księga stanowi dlań widocznie najdroższą pamiątkę z odbytej podróży, piastuje ją bowiem z wielkim namaszczeniem i co chwila pokazuje obecnym jakąś jej kartkę. Jest to zbiór autografów najwybitniejszych osobistości świata, z którymi stykał się podczas swego rajdu. Kogóż tu nie ma? Poczynając od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego, Kardynała Kakowskiego, Kardynała Hlonda, który wyprawił podróżników w drogę pięknym błogosławieństwem, cały szereg świetnych nazwisk zdobi kartki tego zbioru: prezydent Masaryk, prezydent Hainisch, kanclerz austriacki Seipel, admirał Horthy, Benito Mussolini, własnoręczne błogosławieństwo Ojca Świętego, prezydent Rzeczypospolitej Francuskiej Doumergue, król belgijski Albert, gubernator Afryki Północnej, Coolidge – prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, były prezes ministrów japońskich, baron książę Szimpej Goto, burmistrze największych miast świata, generałowie, uczeni, rektorzy uniwersytetów.

Nie są to bynajmniej gołe, nic nie mówiące podpisy, lecz gorące słowa uznania, pochwały i życzenia dla naszych podróżników. [...]Do księgi pamiątkowej wpisuje się amerykański aktor Lon Chaney

Wydanie "Pod polską flagą..." z 1946 roku przedrukowuje na końcu 19 wybranych autografów. Prezentuję je poniżej.

 


www.jelinski.rox.pl by Mariusz Kwestorowski