Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan WE PW

Sekretarz naukowy:

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

Członkowie:

dr inż. Zuzanna Krawczyk

dr inż. Karol Kurek

mgr Kamila Nowak

Katarzyna Szmurło

Agnieszka Walczuk – Sekretariat BKE 100