Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Marian KAŹMIERKOWSKI

Członkowie:

dr hab., prof. ucz. Dariusz BACZYŃSKI

prof. dr hab. Roman BARLIK

prof. dr hab. Stanisław BOLKOWSKI

prof. dr hab. Włodzimierz DĄBROWSKI

prof. dr hab. Andrzej DEMENKO

prof. dr hab. Antoni DMOWSKI

prof dr hab. Andrzej DZIELIŃSKI

prof. dr hab. Zdobysław FLISOWSKI

prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK

prof. dr hab. Lech GRZESIAK

prof. dr hab. Zbigniew HANZELKA

dr hab., prof. ucz. Marcin IWANOWSKI

dr hab., prof. ucz. Grzegorz IWAŃSKI

prof. dr hab. Kazimierz JAKUBIUK

dr hab., prof. ucz. Marek JASIŃSKI

prof. dr hab. Piotr KACEJKO

prof. dr hab. Tadeusz KACZOREK

prof. dr hab. Grzegorz KAMIŃSKI

dr hab., prof. ucz. Arkadiusz KASZEWSKI

prof. dr hab. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI

dr hab., prof. ucz. Mirosław LEWANDOWSKI

prof. dr hab. Zbigniew LUBOŚNY

prof. dr hab. Marian ŁUKANISZYN

prof. dr hab. Jan MACHOWSKI

prof. dr hab. Tadeusz MACIOŁEK

prof. dr hab. Mariusz MALINOWSKI

prof. dr hab. Jacek MARECKI

prof. dr hab. Tomasz MARKIEWICZ

prof. dr hab. Andrzej MICHALSKI

prof. dr hab. Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

prof. dr hab. Stanisław OSOWSKI

prof. dr hab. Piotr OSTALCZYK

prof. dr hab. Ryszard PAŁKA

prof. dr hab. Mirosław PAROL

prof. dr hab. Marian PASKO

prof. dr hab. Stanisław PASZEK

prof. dr hab. Stanisław PIRÓG

dr hab., prof. ucz. Jacek RĄBKOWSKI

prof. dr hab. Remigiusz RAK

prof. dr hab. Desire RASOLOMAMPIONONA

prof. dr hab. Waldemar REBIZANT

dr hab., prof. ucz. Sylwester ROBAK

prof. dr hab. Dariusz SAWICKI

dr hab., prof. ucz. Dominik SIEROCIUK

prof. dr hab. Andrzej SIKORSKI

dr hab., prof. ucz. Krzysztof SIWEK

prof. dr hab. Tadeusz SKOCZKOWSKI

prof. dr hab. Paweł SOWA

prof. dr hab. Jan SROKA

prof. dr hab. Jacek STARZYŃSKI

prof. dr hab. Henryka STRYCZEWSKA

prof. dr hab. Ryszard STRZELECKI

prof. dr hab. Adam SZELĄG

prof. dr hab. Wojciech SZELĄG

prof. dr hab. Sławomir TUMAŃSKI

prof. dr hab. Henryk TUNIA

dr hab., prof. ucz. Bartłomiej UFNALSKI

prof. dr hab. Andrzej WAC-WŁODARCZYK

prof. dr hab. Stanisław WINCENCIAK

prof. dr hab. Krzysztof ZAWIRSKI

prof. dr hab. Wojciech ŻAGAN

dr hab., prof. ucz. Dariusz BACZYŃSKI

prof. dr hab.  Roman BARLIK

prof. dr hab.  Stanisław BOLKOWSKI

prof. dr hab.  Włodzimierz DĄBROWSKI

prof. dr hab.  Andrzej DEMENKO

prof. dr hab.  Antoni DMOWSKI

prof dr hab. Andrzej DZIELIŃSKI

prof. dr hab.  Zdobysław FLISOWSKI

prof. dr hab.  Elżbieta FRĄCKOWIAK

prof. dr hab.  Lech GRZESIAK

prof. dr hab.  Zbigniew HANZELKA

dr hab., prof. ucz. Marcin IWANOWSKI

dr hab., prof. ucz. Grzegorz IWAŃSKI

prof. dr hab.  Kazimierz JAKUBIUK

dr hab., prof. ucz. Marek JASIŃSKI

prof. dr hab.  Piotr KACEJKO

prof. dr hab.  Tadeusz KACZOREK

prof. dr hab.  Grzegorz KAMIŃSKI

dr hab., prof. ucz. Arkadiusz KASZEWSKI

prof. dr hab.  Krzysztof KLUSZCZYŃSKI

dr hab., prof. ucz. Mirosław LEWANDOWSKI

prof. dr hab.  Zbigniew LUBOŚNY

prof. dr hab.  Marian ŁUKANISZYN

prof. dr hab.  Jan MACHOWSKI

prof. dr hab.  Tadeusz MACIOŁEK

prof. dr hab.  Mariusz MALINOWSKI

prof. dr hab.  Jacek MARECKI

prof. dr hab.  Tomasz MARKIEWICZ

prof. dr hab.  Andrzej MICHALSKI

prof. dr hab.  Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

prof. dr hab.  Stanisław OSOWSKI

prof. dr hab.  Piotr OSTALCZYK

prof. dr hab.  Ryszard PAŁKA

prof. dr hab.  Mirosław PAROL

prof. dr hab.  Marian PASKO

prof. dr hab.  Stanisław PASZEK

prof. dr hab.  Stanisław PIRÓG

dr hab., prof. ucz. Jacek RĄBKOWSKI

prof. dr hab.  Remigiusz RAK

prof. dr hab.  Desire RASOLOMAMPIONONA

prof. dr hab.  Waldemar REBIZANT

dr hab., prof. ucz. Sylwester ROBAK

prof. dr hab.  Dariusz SAWICKI

dr hab., prof. ucz. Dominik SIEROCIUK

prof. dr hab.  Andrzej SIKORSKI

dr hab., prof. ucz. Krzysztof SIWEK

prof. dr hab.  Tadeusz SKOCZKOWSKI

prof. dr hab.  Paweł SOWA

prof. dr hab.  Jan SROKA

prof. dr hab.  Jacek STARZYŃSKI

prof. dr hab. Henryka STRYCZEWSKA

prof. dr hab.  Ryszard STRZELECKI

prof. dr hab.  Adam SZELĄG

prof. dr hab.  Wojciech SZELĄG

prof. dr hab.  Sławomir TUMAŃSKI

prof. dr hab.  Henryk TUNIA

dr hab., prof. ucz. Bartłomiej UFNALSKI

prof. dr hab.  Andrzej WAC-WŁODARCZYK

prof. dr hab.  Stanisław WINCENCIAK

prof. dr hab.  Krzysztof ZAWIRSKI

prof. dr hab.  Wojciech ŻAGAN