Dyskusja, OW SEP
Home page

Dyskusja nt. elektrotechniki
i innych ciekawych spraw

 

Co dalej z SEP? - list prof. Wiesława Serugi w sprawie przyszłosci SEP.

Akcyza na paliwa w Polsce i w innych krajach (pdf 1,1 K).

List kol. Jana Nasiłowskiego do Prezesa OW SEP.

O fachowcach | Uprawnienia zawodowe w UE.

Ciekawe przedruki:
zestawienie (stycz. 2004) | Chiny, (XII 2000) | O_wymianie_dokumentow_na_plastikowe | O_niepodleglosci, (XII 2004) | Sytuacja_rodzin_polskich | plan_Marshala (stycz. 2005).

O naszej historii:
W obronie prawdziwej historii Polski
DRUGA WOJNA SWIATOWA: (spis artykulów)
Powstanie Warszawskie (1.VIII - 2.X 1944) | Muzeum Powstania Warszawskiego |
Obóz zaglady "KL Warshau" : | 1 | 2 | 3 | 4 | .
Wojna 1939 - 1945 : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |.
Armia Krajowa (AK): | Muzeum AK | Gen. Stefan grot Rowecki | Poczatki ZWZ-AK | Zdrajcy |
.

Ciekawe :
Kielecka Cytadela;
Polska za rosyjski gaz płaci najdrożej w UE;
Komputerowa pułapka na giełdzie;

Historyczny atlas Polski:
	Dzieje Polski do roku 1569;
	Państwo Polan ok. roku 840;
	Państwo Wielkomorawskie (820-907);
	Mieszko I jednoczy Ziemie Polskie (989-990);
	Państwo Polskie w obszarze Chrzescijaństwa Zachodniego (1004);
	Państwo Bolesława Chrobrego (1004);
	Próby zjednoczenia Słowian Zachodnich (1004);	
	Polska, Dania i miedzynarodowe szlaki handlowe (1018);
	Samodzielne Arcybiskupstwo w Polsce (1031);
	Militarne sukcesy Bolesława Krzywoustego (1102-1138);
	Testament Bolesława Krzywoustego (1138);
	Podział Kraju według Testamentu Bolesława Krzywoustego (1138-1227);
	Lokacje budowli romańskich w granicach Królestwa Polskiego (X-XIII w.);
	Państwa Książąt Mazowieckich i Śląskich (1232);
	Imperium Mongolskie oraz Państwa Zakonne nad Bałtykiem zagrażają Polsce i Litwie (1241);
	Najazdy na Polskę. Zagarnięcie Gdańska przez Krzyżaków (1308);
	Królestwo Polskie Władysława Łokietka (1320);
	Królestwo Kazimierza Wielkiego, zamki i sojusze (1370);
	Królestwo Kazimierza Wielkiego, bogactwa naturalne (1370);
	Terytorialny rozwój Dziedzicznej Monarchii Piastowskiej (800-1370);
	Dynastia Jagiellonów i Wazów ;
	I Unia Polsko-Węgierska (1370-1382);
		. . .
	Wojna trzydziestoletnia (1454-1466);
	Próba zjednoczenia narodów Europy (1464);
	Unia dynastyczna Polski, Litwy, czech i Węgier (1480);
	Posiadłości Jagiellonów - przedmurze zachodniej cywilizacji (1493);
	Agresja Turecka na Posiadłości Jagiellonów (1493);
	Królestwo Jagiellonów (1493);
	Królestwo Jagiellonów a handel europejski (1493);
	Szlaki ucieczki Żydów przed pogromami (1495);
	Odkrycie Kopernika (1510) i Jego życie w skrócie (1473-1543));
		. . . 
A Brief History of the Polish Language.
Jews in Poland – A Documentary History.
Bój o Lwów.

90-lat Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Polskich we Francji SITPF.
Czarnobyl (fotografie).