Strona www
Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich


Adres OW SEP: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, lok.140,
tel. 22-827-38-46, fax. 22-827-93-95
e-mail

Konto: Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Odddział Warszawski,
KRS: 0000 377 786, REGON: 142 817 870,
NIP: 526 00 13 947.


Strony www innych Oddziałów, Sekcji i Kół SEP:

Oddziały: Gdański | Gliwicki | Krakowski | Lubelski | Łódzki | OEIT W-wa | Radomski | Siedlecki | Tarnobrzeski | Wrocławski | Zagłębia Węglowego | INNE .

Koła: 108 OW | 206 OW | 229 OW | 231 OW | 536 OW | 240 OW | 552 OW | przy Politechnice Opolskiej | przy Elektrowni Opole | przy Politechnice Szczecińskiej.

Koła studenckie: 231 przy WE PW | 243 przy Wydz.Transp.PW | 19 przy AGH | 116 przy Politechnice Gdańskiej | przy Politechnice Łódzkiej .

Szkolenia SEP, Egzaminy SEP, Kursy SEP | Uprawnienia energetyczne "D" i "E"


Rok Krukowskiego 2017
Rok Latka 2015

Rok Hoffmanna 2015

Zyciorys 
K.Szpotanskiego
Gmach NOT przy ul. Czackiego 3/5 w 
Warszawie Wnętrze gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5


Deklaracja członkowska do pobrania.


Home page
Uwagi na temat tej strony prosimy przesyłać na adres: Webmaster