Dane OW SEP na faktury:

SEP, Oddział Warszawski im. K. Szpotańskiego
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, lok.140
------------------------------------------------------------
NIP: 526-00-13-947
------------------------------------------------------------
Rachunek bankowy:
nr:
36 1020 1156 0000 7502 0007 5077
w PKO BP SA XV O/Warszawa
------------------------------------------------------------