Home page
Struktura
Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego

 
  Statut SEP  
  Regulamin OW SEP


  

Sąd Koleżeński ZARZĄD Komisja Rewizyjna
Komisje O.W. Sekcje O.W.
Koła
 1. Historyczna (KH),
 2. Informatyki (KI),
 3. Młodzieży i Studentów (KMiS),
 4. Organizacyjna (KO),
 5. Pomocy Koleżeńskiej (KPK),
 6. Szkolenia (KSzk),
 7. Współpracy Technicznej (KWT).
 8. Rada Nadzorcza Komisji Kwal.,
  Rzeczozn. i Uprawn. Zawod. (RNKKRz+UZ),
 9. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych (ORz+UT),
 10. Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych (RORz+UT),
 1. Automatyki i Pomiarów (SAiP),
 2. Energetyki (SEn),
 3. Instalacji i Urządzeń Elektrycznych (SIiUE),
 4. Trakcji (STr).
1 (Koło Seniorów)
108 (przy SAiP),
201, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 228, 229, 231, 235, 239, 240, 241, 246, 247, 302, 505, 534, 536, 601, 702, 703, 705, 706.  Deklaracja członkowska
 Regulaminy przyznawania medali i odznak SEP i NOT