Home page

Historia Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEPKomisja / Sekcja Automatyki i Pomiarów
Oddziału Warszawskiego SEP
(w latach 1959-2005)

Działalność stowarzyszeniową Oddziału Warszawskiego SEP (OW SEP) w dziedzinie automatyzacji i pomiarów zapoczątkowała inicjatywa grona entuzjastów zainteresowanych tą tematyką związaną z ich pracą zawodową.
Komisję Automatyki i Pomiarów OW SEP powołano dnia 20 maja 1959 r. na zebraniu Prezydium Zarządu OW SEP z inicjatywy kolegów: Józefa Chmielarza, Edwarda Kobosko, Zygmunta Kosztowskiego, Ryszarda Tobolskiego i Edwarda Sepczynskiego. Przewodniczącym nowo powołanej Komisji Automatyki i Pomiarów został kol. Józef Chmielarz, który przedstawił przygotowany ramowy program działalności Komisji AiP.

mrg inż. Józef Chmielarz (1904-1979)
założyciel SAiP Pierwsze czteroosobowe prezydium Komisji Automatyki i Pomiarów OW ukonstytuowało się na Walnym Zgromadzeniu Członków OW SEP dnia 29 marca 1960 r. Przewodniczącym wybrano kol. Józefa Chmielarza, który pełnił tę funkcję przez kilka kadencji do roku 1970.
Następnym przewodniczącym Komisji AiP został kol. Zdzisław Kacprzyk (1970 - 1984), który od roku 1967 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

Działalność Komisji polegająca na zaspokajaniu zainteresowań - zwłaszcza w zakresie sprawdzania i porównywania nowości w dynamicznie rozwijającej się gałęzi techniki decydującej o racjonalnym kształtowaniu i prowadzeniu procesów technologicznych - stała się wkrótce bodźcem znacznego wzrostu liczbowego członków i sympatyków tematyki automatyki i pomiarów. W wyniku tego, dnia 1 kwietnia 1971 r. nastąpiło przekształcenie Komisji w Sekcję Automatyki i Pomiarów. Umożliwiło to nawiązanie ściślejszej współpracy członków Sekcji z kolegami zorganizowanymi w kołach zakładowych i pośrednio z zakładami przemysłowymi.

mrg inż. Zdzisław Kacprzyk (1935-1985) Po zgłoszeniu akcesu do nowo powstałej Sekcji pierwszych Kół Zakładowych ukonstytuowało się Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów, w skład którego weszli przewodniczący Kół Zakładowych oraz członkowie i opiekunowie tych Kół z ramienia Zarządu OW SEP.

Sekcja Automatyki i Pomiarów kontynuowała działalność Komisji AiP, a jednocześnie wprowadzała nowe formy pracy, odpowiednie dla rozszerzonego zakresu działania, wynikającego z zapotrzebowania ciągle rosnącego stanu liczbowego członków.

Szerokie zainteresowania członków obejmowały zagadnienia z dziedziny automatyki i pomiarów elektrycznych począwszy od podstawowych elementów i przyrządów poprzez konstrukcje złożone i ich zastosowanie do kompleksowej automatyzacji w różnych gałęziach przemysłu, biologii, medycynie, technice astronautycznej itp.

Organizowane spotkania członków, sympatyków i zaproszonych gości oraz sympozja i konferencje odbywały się często w różnych zakładach przemysłowych i instytucjach w kraju i za granicą w ramach wycieczek techniczno-szkoleniowych.

W latach 1978-1980 w składzie Sekcji było 16 Kół Zakładowych i 790 członków.

mrg inż. Wojciech Dworak Od 1990 roku, w wyniku przemian zachodzących w kraju oraz napływu gotowych nowych rozwiązań konstrukcyjnych z zagranicy, następował spadek aktywności działalności merytorycznej i w 1999 roku pozostały tylko 2 koła zakładowe:

 • nr 104 przy Centrum Informatyki, Energetyki i Energii Atomowej oraz

 • koło specjalistyczne nr 108 przy Kolegium Sekcji.
 • mrg inż. Henryk Kozień W latach 1984 - 1990 przewodniczącym Sekcji AiP był kol. Wojciech Dworak, a w latach 1990 - 2001 kol. Henryk Kozień.

  Do wielu działaczy, dzięki którym działalność Komisji i Sekcji była bardzo ożywiona, należeli inicjatorzy powołania do życia Komisji:

  • Józef Chmielarz - długoletni przewodniczący Komisji Automatyki i Pomiarów OW (1960-1970),

  • Edward Kobosko, Zygmunt Kosztowski, Ryszard Tobolski i Edward Sepczyński - załozyciele Komisji AiP,

  • Zdzisław Kacprzyk - od 1967 r. wiceprzewodniczący Komisji AiP OW, inicjator i organizator imprez wyjazdowych, a od 1970 r. przewodniczący i kontynuator intensywnej działalności Sekcji AiP OW;
  oraz Koledzy

  Obecnie (od 2001 r.), do Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP należy tylko jedno Koło - 108 (koło 104 już nie istnieje).

  W latach 2002-2005 liczba członków wzrosła z 35 do 49 osób, a więc o 40%. Sekcja w tym czasie zorganizowała m. in.:

  • umieszczenie w Internecie informacji ogólnych o Sekcji (w roku 2003).
  • Konferencję historyczną APW'04 (pt. Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004), w której wzięło udział 90 osób, przedstawiono 14 referatów historycznych.
  • Założono stronę internetową apw, na której zostały zamieszczone materiały z Konferencji APW'04 (tekst i dźwięk).
   Są na niej również prezentowane Sylwetki Automatyków i Pomiarowców (obecnie - 2009 r. - jest ich już 98) oraz
   informacje nt. istotnych wydarzeń naukowo-technicznych, np. materiały Międzynarodowej Konferencji NPPP 2006 pt. "Elektrownie Jądrowe dla Polski".
  • 11 posiedzeń naukowo-technicznych:
   - cykl 3 seminariów pt. "Mobilny świat informatyki - wszystko o komputerach przenośnych i akcesoriach do nich, nowoczesne rozwiązania sieciowe i bezprzewodowe",
   - 6 odczytów i
   - 2 referaty techniczne.
  • 8 wycieczek naukowo-technicznych.
  • Kurs wykorzystania Internetu (2003).
  • Szkolenie "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach".

   Członkowie Sekcji otrzymali 10 wyróżnień i medali stowarzyszeniowych: 3 tytuły Zasłużony Senior SEP, 3 - Złote i 2 Srebrne Odznaki Honorowe SEP oraz 2 Medale SEP (medal im. Stanisława Fryzego i medal im. Mieczysława Pożaryskiego).

  Przewodniczącym Sekcji AiP w listopadzie 2005 r. został wybrany - na drugą kadencję - kol. Andrzej Marusak.

  Opracował Jan Jagoda,
  Komisja Historyczna OW SEP

  Uzupełnił fotografiami
  i rozszerzył (o lata 2002-2005) Andrzej Marusak


  Zobacz również referat na konferencji APW 2004.