Zarząd
Oddziału Warszawskiego SEP (
Home page )
(wybrany dnia 1-marca-2014 r. na kadencję 2014-2018)

Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński OW SEP

Odznaki i Medale SEP   Projekt Statutu SEP (2004)  Regulaminy: O.W. | K.Rew. O.W.   Deklaracja członkowska   Statut SEP
Regulaminy przyznawania medali i odznak SEP i NOT.

Poczet Prezesów OW (1919-2010) | zebrania

Zarząd ( e-mail)   Tel. e-mail, www
Prezes Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz mgr inż. fot/cv 661-951-671 e-mail
Wiceprezes Zenon Stodolski mgr inż. fot/cv 601-811-156 e-mail
Skarbnik i
Wiceprezes
Henryk Gładyś dr inż. fot/cv 604-210-236 e-mail
Sekretarz Krzysztof Falkowski mgr inż. -- 22-614-98-11 e-mail
Członkowie: Wieslaw Brociek dr inż. -- 600-443-941 e-mail
Andrzej Englert mgr inż. -- 506-046-696 e-mail
Janusz Jakubowski dr inż. -- 504 127 859 e-mail
Konrad Krupa mgr inz.. fot 603-219-963, 506-956-758 e-mail
Andrzej Marusak dr inż. fot/cv 794 014 027, 22-234-74-38 e-mail www

XXXV WZD (Walny Zjazd Delegatów) SEP
w Katowicach (25-27 VI 2010): | krotkie sprawozdanie | pelne sprawozdanie |
XXXVI WZD SEP w Szczecinie (5-8 czerwca 2014): | Delegaci OW |

Szefowie Sekcji OW SEP:

Sekcja OW SEP Przewodniczący (z wyborów)
Automatyki i Pomiarów (SAiP) dr inż. Andrzej Marusak
Energetyki (SEn) dr inż. Henryk Gładyś
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych (SIiUE) mgr inż. Andrzej Kieliszek (e-mail)
Trakcji (STr) mgr inż. Grzegorz Bąk (e-mail)


Home page

Zaktualizowano 15.VI.2015