Elektrotechnika – Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne – studia niestacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Prezentacja specjalności 

Elektrotechnika - Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Ekonomika w elektrotechnice (HES)1818Egz.31ZE2111
Elektromechaniczne systemy napędowe1818Zal.41ZE2102
Metody numeryczne w technice189Egz.31ZE2113
Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów1818Zal.41ZE2114
Wybrane zagadnienia teorii obwodów1818Egz.41ZE2105
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych1818Zal.41ZE2106
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika18Zal.21ZE2001
Aplikacje internetowe1818Zal.21ZE2282
Automatyka systemów zasilania transportu elektrycznego999Zal.32ZE2273
Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych18Zal.11ZE2283
Maszyny w energetyce i transporcie99Zal.21ZE2284
Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej18Zal.21ZE2285
Samochodowe pojazdy ekologiczne18Zal.21ZE2351
Teoria trakcji elektrycznej99Egz.21ZE2287
Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych99Zal.21ZE2289
Zasilanie systemów zelektryfikowanego transportu1899Zal.42ZE2217
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych99Zal.22ZE2342
Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych 2918Zal.32ZE2383
Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych918Zal.22ZE2381
Normalizacja i bezpieczeństwo systemów zelektryfikowanego transportu189Zal.31ZE2372
Obwody główne pojazdów trakcyjnych1818Zal.31ZE2373
Programowanie i projektowanie obiektowe1818Zal.32ZE2347
Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych1818Egz.41ZE2338
semestr 4
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaZal.201ZE2402
Seminarium dyplomowe magisterskie27Zal.41ZE2401
Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne2
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)12Zal.21ZE2390
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Ochrona środowiska w elektroenergetyce (HES)99Zal.21ZE2344
Informacja naukowa i patentowa (HES)12Zal.21ZE2391
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.
 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).