Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich Uczelni Wyższych w Polsce


Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny, Uczelni Wyższych w Polsce


W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, uprzejmie informuję społeczność akademicką Państwa Uczelni o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Mirosława Dechnika , która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 09:00 – w formie zdalnej na platformie Teams

Z poważaniem

Dr hab. inż. Ryszard sroka, profesor Uczelni

Przewodniczący Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Zaproszenie na obronę mgr inz. Mirosław Dechnik


W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, uprzejmie informuję społeczność akademicką Państwa Uczelni o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jacka Klimka , która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 – w formie zdalnej na platformie Teams

Z poważaniem

Dr hab. inż. Ryszard sroka, profesor Uczelni

Przewodniczący Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Zaproszenie na obronę mgr inz. Jacek Klimek

 

 

 

 
 

 

 W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).