Ogłoszenie: Zaproszenia do składania ofert (ZO) Postępowanie 01/NERW2PW/1044/2019


Postępowanie 01/NERW2PW/1044/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi weryfikacji i opiniowania koncepcji nowego kierunku studiów i kompetencji absolwenta studiów I stopnia kierunku Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w ramach projektu: „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@isep.pw.edu.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 314, do dnia 17 maja 2019 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie: Zaproszenie do składania ofert (ZO) Postępowanie 01/NERW2PW/1044/2019

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).