(Polski) Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania materiałów dla przedmiotu Systemy Wizyjne oraz jego realizację dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


Sorry, this entry is only available in Polish.


For changes of the content of this page please contact: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).