Laboratorium Przekształtników I – Prototyp układu do pozyskiwania energii z fal oceanicznych (Wave Daragon)For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).