(Polski) Zarządzenie Dziekana WE w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Sorry, this entry is only available in Polish.


For changes of the content of this page please contact: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).