(Polski) Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka


Sorry, this entry is only available in Polish.


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).