Żegnamy Mieczysława Lipowskiego – wieloletniego pracownika Zakładu Techniki Świetlnej


W dniu 27 czerwca 2021 roku zmarł Pan mgr inż. Mieczysław Lipowski, który przez wiele lat był związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i Zakładem Techniki Świetlnej.

Pan Mieczysław Lipowski był uczniem Profesora Oleszyńskiego. Pod kierunkiem Profesora obronił pracę dyplomową w roku 1957, a następnie prowadził badania i dydaktykę, do roku 1971 w Katedrze, a później w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim elektrycznych źródeł światła i pomiarów fotometrycznych. Był autorem i współautorem wielu prac badawczych i dydaktycznych, a także uczestnikiem prac rozwojowych, służących polskiemu przemysłowi oświetleniowemu.

W latach 1973-1977 Pan Mieczysław Lipowski był kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej. W okresie prowadzenia Zakładu kontynuował wypracowaną linię rozwoju. W Zakładzie zrealizowano w tym okresie wiele prac badawczych i rozwojowych dla prężnego wówczas polskiego przemysłu oświetleniowego. Za sprawą Pana Lipowskiego utrzymywano kontakty z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie. W latach 80. i 90. XX wieku Pan Lipowski poświęcił się dydaktyce i kształceniu studentów techniki świetlnej. Cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem kolegów z uczelni i studentów. Był człowiekiem szlachetnym, życzliwym i zawsze gotowym do niesienia pomocy. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 16.07.2021 roku o godz. 10.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 14. Po mszy żałobnej nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy ( Powązki Stare).

Klepsydra rodzinna »

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).