Zarządzenie Dziekana WE w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Zarządzenie nr 7/2016-2020
Dziekana Wydziału Elektrycznego PW
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pełna treść zarządzenia nr 7/2016-2020»

Załącznik nr 1 do zarządzenia:

 • PD_213_PL» Zasady przeprowadzania egzaminu
  dyplomowego zdalnie;
 • PD_213_Eng» Rules on the conduct of remote diploma
  examinations.

Załącznik nr 2 do zarządzenia:

 • PD_214_PL» Oświadczenie studenta
  przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym;
 • PD_214_Eng» Declaration of the student
  taking a remote diploma examination.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).