Decyzja Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie ograniczenia działalności WE w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego


Decyzja nr 132/2020
Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z dnia 17 marca 2020
w sprawie ograniczenia działalności WE w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W związku z aktualnymi wytycznymi MNiSW oraz władz PW odnośnie funkcjonowania
uczelni w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego ustala się, że od 18 marca 2020 do odwołania nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę zdalnie. Tylko w szczególnych przypadkach pracownik może być wezwany do czasowego świadczenia pracy w budynkach PW.

Pełna treść Decyzji nr 132/2020 »


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).