Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia


Od 2 do 29 sierpnia 2022 roku trwają zapisy na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym oraz na kierunku Informatyka Stosowana prowadzone przez Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)

Zapisy

odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) irk.pw.edu.pl»

Rekrutacja na studia niestacjonarne – kierunek Elektrotechnika


Składanie dokumentów

Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Elektrycznego, Gmach Główny PW (plac Politechniki 1), pokój 130-133, kontakt», mapa»
Godziny przyjęć: pon – pt w godz. 09:00 – 15:00.

Studia I stopnia (inżynierskie)

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Studia II stopnia (magisterskie)

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie studiów II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Terminy

Zapisy i składanie dokumentów w dniach 2 – 29 sierpnia 2022 roku.


Uwagi

Ze względu na możliwość przeprowadzenia kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek Elektrotechnika zalecamy zapoznanie się z zasadami obliczania punktów kwalifikacyjnych, tak jak dla studiów stacjonarnych, i ewentualne złożenie dodatkowych dokumentów (dyplom technika, certyfikat językowy) ⇒ Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych) »

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia zostaną podane do 10.09.2022 r. Wyniki ostatecznej kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia zostaną podane do 15.09.2022 r.
Jeżeli kandydat na studia II stopnia aplikuje na te studia bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym wydziale to przedstawienie dyplomu i suplementu nie jest konieczne, ale prosimy o potwierdzenie w dziekanacie aplikacji na studia II stopnia.

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia zostaną podane do 10.09.2022 r. Wyniki ostatecznej kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia zostaną podane do 15.09.2022 r. 

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Dla celów rekrutacji uczelnia nie pobiera oryginałów dokumentów, ale jedynie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaleca się przygotowanie kopii przed składaniem dokumentów, okazanie oryginału w czasie składania dokumentów, a osoba przyjmująca dokumenty poświadczy kopie za zgodność z oryginałem.


Rekrutacja na studia niestacjonarne – kierunek Informatyka Stosowana

prowadzona jest przez Ośrodek Kształcenia na Odległość» Szczegóły na stronie internetowej OKNO – link»


Przeczytaj też

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).