Rekrutacja na studia II stopnia starujące w semestrze letnim 2022


Od 11 stycznia 2022 r. na Politechnice Warszawskiej trwa rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2021/2022.

Uwaga! Wpis aktualizowany.

Na Wydziale Elektrycznym uruchomiona została rekrutacja na następujące kierunki:


Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)

Szczegółowe informacje, w tym terminarz i zasady rekrutacji znajdują się na stronie PW w zakładce dotyczącej studiów stacjonarnych II stopnia.


Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)

Szczegółowe informacje, w tym terminarz i zasady rekrutacji znajdują się na stronie PW w zakładce poświęconej studiom niestacjonarnym II stopnia oraz na stronie Ośrodka Kształcenia na Odległość.  


Rejestracja kandydatów na studia

odbywa się przez system zapisy.pw.edu.pl w terminie od 11 stycznia do 4 lutego 2022 roku.

Składanie dokumentów

UWAGA:  Kandydaci, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów, bez względu na powód, nie są uwzględniani w procedurze kwalifikacji na studia i nie zostaną przyjęci na studia.

Kandydaci – absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – składają:

 • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • CV – życiorys uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • dowód tożsamości do wglądu.
 • Absolwenci Wydziału Elektrycznego, nie muszą składać oryginału dyplomu ani zaświadczenia o ukończeniu studiów, gdyż dane te są w dyspozycji Wydziału.

Kandydaci – absolwenci pozostałych Wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych Uczelni – składają:

 • oryginał dyplomu z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów oraz kartę przebiegu studiów (kandydaci zakwalifikowani na studia muszą okazać dyplom do 30.03.2022) wraz z czytelną kserokopią,
 • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • CV – życiorys uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 • dowód tożsamości do wglądu.

Miejsce przyjmowania dokumentów

 • Studia stacjonarne – w Dziekanacie ds. Studiów, Gmach Główny p. 133 – dokumenty będą przyjmowane w:
  – poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 09:30 – 12:00
  – środa w godzinach 12:00 – 14:30
 • Studia niestacjonarne na odległość – w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO), Gmach Główny p. 324 – szczegóły na stronie OKNO»

Terminy

11.01. – 04.02.2022 – rejestracja przez Kandydatów w systemie rekrutacyjnym zapisy.pw.edu.pl

11.01. – 4.02.2022, godz. 12:00 – składanie dokumentów na studia stacjonarne I tura
07.02. – 15.02.2022, godz. 12:00 – składanie dokumentów na studia stacjonarne II tura

07.02.2022 – studia stacjonarne I tura kwalifikacji na studia (aby wziąć w niej udział należy złożyć dokumenty)

09.02. – 12.02.2022 – składanie dokumentów na studia niestacjonarne (szczegóły »)

08.02. – 11.02.2022 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami

16.02.2022 – studia stacjonarne II tura kwalifikacji na studia (odbywa się jeśli zostaną wolne miejsca po I turze)


Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).