Uroczystość 100-lecia oraz Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Elektrycznego


2 października 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej świętował 100. rocznicę utworzenia Wydziału. Tego dnia odbyło się kilka wydarzeń upamiętniających ten wyjątkowy Jubileusz.

Dzień rozpoczął się pod Gmachem Elektrotechniki od odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy pomniku prof. Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego. Tablicę odsłonił Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lech Grzesiak w towarzystwie Prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka, JM Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby oraz wnuczki Profesora Pożaryskiego Anny Brochowicz-Lewińskiej.

Następnie w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się Uroczystość Obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego. W wydarzeniu udział wzięło ponad 300 gości – pracowników oraz władz Wydziału i Politechniki Warszawskiej, Dziekanów i Profesorów Wydziałów PW oraz polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli instytucji branżowych i naukowych, przemysłu, partnerów Wydziału, studentów i absolwentów oraz gości specjalnych.

W wydarzeniu udział wzięli, m.in. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Senator RP Jolanta Hibner, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr Piotr Szymczak, Przewodniczący PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński, Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Marian Łukaniszyn.

Galeria zdjęć

Bezpośrednio po części powitań, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, wręczyła Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Warszawy dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz trzech pracowników Wydziału – prof. Andrzeja Dzielińskiego, prof. Sylwestra Robaka oraz prof. Jacka Starzyńskiego. „To najważniejsze odznaczenie, które może Warszawa przyznać swoim mieszkańcom oraz organizacjom, które działają na terenie Warszawy” powiedziała w swoim przemówieniu Pani Przewodnicząca. Wskazała również jak historia miasta, uczelni oraz samego Wydziału Elektrycznego mogą być ze sobą w różny sposób powiązane, przywołując sylwetki Profesorów Władysława Findeisena oraz Jana Podoskiego.

Następnie wystąpił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, życząc Wydziałowi Elektrycznemu, aby przez kolejne stulecia wypuszczał z murów Uczelni jak najwięcej inżynierów. Podczas uroczystości Jego Magnificencja Rektor został uhonorowany medalem 100-lecia Wydziału Elektrycznego oraz medalem 100-lecia SEP.

Po Rektorze swoje przemówienie wygłosił prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego, w którym przybliżył historię Wydziału oraz czas obecny. Częścią wystąpienia był również film ze wspomnieniami Profesorów, którzy przez dziesięciolecia byli związani z Wydziałem Elektrycznym. 

Uroczystość uświetniły również liczne wystąpienia Patronów Honorowych, Partnerów i Gości. Wśród nich wymienić można Pana Rafała Bugyi, Prezesa firmy Trumpf Heuttinger oraz Pana dr. Andrzeja Baraneckiego z firmy Medcom

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który objął obchody 100-lecia Wydziału Elektrycznego Honorowym Patronatem, skierował do Wydziału Elektrycznego list gratulacyjny, którego fragment odczytał Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski – „100 lat Wydziału Elektrycznego to wiek zmian, postępu i innowacji. Gratuluję i dziękuję za kształcenie wybitnych inżynierów i naukowców niezbędnych dla rozwoju nowoczesnej stolicy jaką jest dzisiaj Warszawa (…)”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Honorowy Patron Jubileuszu, odznaczył Wydział Elektryczny Medalem Pamiątkowym Pro Mazovia za całokształt działalności i wybitne zasługi na rzecz naszego regionu, który przekazał na ręce Dziekana, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Waźbiński.

Z okazji Jubileuszu, prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego, wręczył tego dnia medale 100-lecia Wydziału Elektrycznego kilkudziesięciu osobom obecnym na sali. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr Piotr Szymczak również uhonorował tego dnia kilkunastu pracowników Wydziału Elektrycznego odznaczeniami i medalami SEP, w tym medalem prof. Mieczysława Pożaryskiego dla Dziekana Wydziału prof. Lecha Grzesiaka. Ponadto Odział Warszawski SEP przyznał Wydziałowi Medal Honorowy im. prof. Pawła Jana Nowackiego.

Po przerwie rozpoczęła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022, której dodatkowym elementem było wręczenie Absolwentom Wydziału Elektrycznego, obchodzącym 50-lecie ukończenia studiów, Złotych Dyplomów Politechniki Warszawskiej.

Przemówienia wygłosili Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lech Grzesiak oraz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej prof. Mariusz Malinowski. Głos zabrali również przedstawiciele studentów Mario Minczew – Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu oraz Przemysław Trochimiuk – Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów.

Podczas Inauguracji wręczono listy gratulacyjne nowoprzyjętym studentom oraz nagrody Rektora dla pracowników. Tegoroczny wykład inauguracyjny, pt. Losy studentów Wydziału Elektrycznego PW w okresie międzywojennym” wygłosił dr inż. doc. Wojciech Urbański, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego.
Tradycyjnie uroczystość zamknął „Gaudeamus”.

Po Inauguracji rozpoczął się wernisaż wystawy historii Wydziału Elektrycznego zorganizowany przez Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Ze względu na pandemię COVID-19 również w tym roku liczba uczestników wydarzenia była ograniczona. Dla tych, którzy nie mogli z nami być osobiście tego dnia, transmitowaliśmy uroczystości na żywo na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Tego dnia odbyło się jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. Wieczorem w Klubie Studenckim „Stodoła” spotkali się Absolwenci Wydziału Elektrycznego począwszy od rocznika (rok rozpoczęcia studiów) 1946 na 2018 kończąc. Spotkaniu rytmu dodawała, m.in. Orkiestra rozrywkowa PW „The Engineers Band” oraz wspaniały występ Zespołu Pieśni Tańca PW. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE, które przez lata w niezwykły sposób scala „elektryczną” społeczność i pielęgnuje jej relacje.

Dziękujemy za wspólne świętowanie tego wyjątkowego dla całej społeczności Wydziału Elektrycznego jubileuszu oraz za wszystkie gratulacje i życzenia. Zostańcie z nami – obchody jubileuszu potrwają do końca 2022 roku. Zapraszamy do śledzenia okolicznościowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

Dziękujemy również naszym Partnerom, którzy wspierają nas w godnym uczczeniu 100-lecia Wydziału.

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej


Zapis transmisji z Uroczystości

 

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/. 

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).