Informacja dla Kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym PW


[Informacja aktualizowana]

Drogi Kandydacie,

Jeszcze tylko kilka kroków dzieli Cię od dołączenia do społeczności studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie informujemy, że 12 lipca 2021 r. odbędzie się kwalifikacja na kierunki studiów na podstawie złożonej przez Ciebie deklaracji i wyników maturalnych. Informacja o zakwalifikowaniu będzie udostępniona w systemie około południa w poniedziałek 12 lipca 2021 r. [Aktualizacja wpisu 12.07.2021] Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.07.2021 r. – link »
[Aktualizacja wpisiu 14.07.2021] Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 13.07.2021 r. – link »

Kwalifikacja nie oznacza automatycznie że zostałeś studentem. Aby zostać studentem Wydziału musisz zrobić jeszcze jeden krok – przedstawić w Dziekanacie Wydziału dokumenty rekrutacyjne lista dokumentów» Jeśli nie dostarczysz dokumentów w wyznaczonym terminie Twoje miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

[Aktualizacja wpisu 09.07.2021]

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Elektrycznym będą przyjmowane w Dziekanacie ds. Studiów w dniach:
13.07 , 14.07 i 15.07.2021 w godz. 9:00 – 15:00, w gmachu Głównym PW przy Plac Politechniki 1, pok. 130 – 133

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stanowisku wyznaczonym dla kierunku oraz o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa, jak również zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dziekanatem ds. Studiów Wydziału, istnieje możliwość złożenia dokumentów również w piątek 16.07.2021.

Kandydaci są zobowiązani złożyć/przedłożyć następuje dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty ( do wglądu)
  • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35×45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów, oceny),
  • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
  • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.),
  • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego – dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

  • tłumaczenie świadectwa na język polski,
  • apostille lub legalizacja świadectwa,
  • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

UWAGA !!!
Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane pełnomocnictwo, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości :

Formularz pełnomocnictwa 2021 2022 (pdf, 218,93 kB) »


[Aktualizacja wpisu 12.07.2021]

W poniedziałek 12 lipca 2021 r. o godzinie 15:00 odbędzie się wirtualne spotkanie zakwalifikowanych kandydatów z Prodziekanem ds. Studiów na Wydziale Elektrycznym, Włodzimierzem Dąbrowskim, które odbędzie się w aplikacji MS Teams. Link do spotkania zostanie udostępniony w tym wpisie w dniu spotkania.

Spotkanie zostało odwołane!

Trzymamy kciuki za powodzenie na rekrutacji i do szybkiego zobaczenia!

 


Poniżej kilka przydatnych wydziałowych linków:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).