Kierunek Elektromobilność na studiach II stopnia – rekrutacja


Do 15 lutego 2021 r. trwają zapisy na studia II stopnia na kierunku Elektromobilność

prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Studia startują od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 i potrwają 3 semestry. Dostępnych jest 30 miejsc. 

Elektromobilność

jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Obejmuje problematykę pojazdów elektrycznych, napędów, przetwarzania energii elektrycznej, funkcjonowania infrastruktury stacji ładowania, oszczędności energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i autonomiczności ruchu pojazdów. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zaprojektował program studiów ukierunkowany na kształcenie specjalistów przygotowanych do twórczej pracy oraz zdolnych do kreowania nowych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. 

Opis i plan studiów II stopnia

na kierunku Elektromobilność

Kierunek Elektromobilność jest obecny w ofercie studiów I stopnia Wydziału Elektrycznego od roku akademickiego 2019/2020. Od najbliższego semestru letniego r. ak. 2020/2021 będzie można również rozpocząć studia II stopnia na tym kierunku. 

Informacje na temat bieżącej rekrutacji

dostępne są we wpisie: Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2020/2021» oraz na stronach Politechniki Warszawskiej w zakładce Rekrutacja»

Zapisy

w ogólnouczelnianym systemie informatycznym https://www.zapisy.pw.edu.pl/


Program studiów przygotowany w ramach Zadania 9 projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).