Absolwent Wydziału Elektrycznego nagrodzony w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej


fot. Konrad Aleksiejuk podczas konkursu łazików marsjańskich w USA

Mgr inż. Konrad Aleksiejuk, który ukończył studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, zajął drugie miejsce w kategorii prac magisterskich w Konkursie o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepszą studencką pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.

Pracę pt. „Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami SiC do zasilania penetratora planetarnego” nasz absolwent przygotował pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Zdanowskiego w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Jej celem było opracowanie układu zasilania dla penetratora planetarnego. Zadaniem tego typu urządzeń jest zagłębianie się pod powierzchnię badanych ciał niebieskich, np. Marsa, komet lub Księżyca. Umożliwiają one wprowadzenie różnych czujników lub pobieranie próbek z głębokości nawet do kilku metrów. Przykładem tego typu urządzenia jest penetrator HP3 obecnie działający na Marsie w ramach misji InSight.

Laureat konkursu Polskiej Agencji Kosmicznej o swojej pracy – „Opracowałem układ zasilania do penetratora nowego typu – napędzanego przez zworę magnetyczną, a nie jak dotychczas za pomocą sprężyny naciąganej przez silnik. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowywanie parametrów pracy urządzenia do warunków zastanych na badanym obiekcie. Ważnym aspektem była analiza zastosowania elementów półprzewodnikowych z węglika krzemu w środowisku kosmicznym. Sam opracowany przez mnie zasilacz także bazuje na łącznikach z SiC”.

fot. Konrad Aleksiejuk podczas testów koła filtrów skonstruowanego na potrzeby misji Proba-3 prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną

Mgr inż. Konrad Aleksiejuk podczas swoich studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej był członkiem Koła Naukowego Robotyków KNR, gdzie realizował wiele ciekawych i związanych z tematyką kosmiczną projektów, a także uczestniczył w międzynarodowych konkursach, np. zawodach „University Rover Challenge” w konkursie łazików marsjańskich organizowanym na pustyni w amerykańskim stanie Utah.

Obecnie zawodowo pracuje jako elektronik w Centrum Badań Kosmicznych, gdzie specjalizuje się w przeprowadzaniu testów oraz opracowywaniu zasilaczy na potrzeby misji kosmicznych. Jak sam mówi – „wiedza nabyta na laboratoriach i całej serii wykładów z elektroniki, przekształtników i układów zasilających bardzo mi się przydaje w codziennej pracy”. 

W konkursie o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej mogły być zgłaszane prace dyplomowe dotyczące badań kosmicznych. Inicjatywa służy promowaniu indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni. W tym roku nagrody przyznano po raz trzeci.

Trzecie miejsce w kategorii prac inżynierskich zajął Kamil Dąbrowski – student Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Więcej o tegorocznych laureatach na stronie polska.gov.pl


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).