Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Wydziału Elektrycznego


Dr inż. Łukasz Rokicki z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej został wyróżniony za swoją rozprawę doktorską pt. „Optymalizacja konfiguracji i stanów pracy hybrydowych mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia AC/DC z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych”.

W pracy dr. inż. Rokickiego doceniono opracowanie modelu sterowania koordynacyjnego w elektroenergetyce. Nagrodzona rozprawa doktorska została przygotowana w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mirosława Parola, a jej publiczna obrona odbyła się 13 września 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.pw.edu.pl, www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).